Dzień dobry.

Szukam informacji o konkursie SC KSOW.

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

NA PROJEKTY DO REALIZACJI
W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW NA LATA 2014-2015

Projekty mogą dotyczyć wyłącznie poniższych działań szczegółowych zaplanowanych do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014-2015:

Działanie nr 2

Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i ?know-how?.

2.5 Organizacja wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń

Limit środków finansowych przeznaczonych na projekty w działaniu 2.5 wynosi 1 000 000,00 zł

Celem projektów zgłoszonych w ramach ww. działania powinno być umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przeniesienie dobrych projektów zrealizowanych w ramach funduszy UE, ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych w zakresie wszystkich priorytetów Planu działania KSOW na lata 2014 -2015

Dalej wyszukałam 5 priorytetów i ustalenia końcowe.

Widać, że są już wyniki pierwszego konkursy a ten startuje chyba koło maja.

Czy ktoś brał udział w tym?
Mam pare pomysłów i duże potrzeby ;) Chciałabym spróbować i szukam garść porad.