Administratorzy grupy

 • Ikonka

Ekonomia i polityka gospodarcza w agrobiznesie; finanse; rachunkowość; marketing; przepisy prawne

Grupa publiczna ostatnia aktywność: 7 mies., 2 tygodni temu

Ekonomia i polityka gospodarcza w agrobiznesie; finanse; rachunkowość; marketing; przepisy prawne

rolnik ryczałtowy

 • Ikonka Użytkownik nowy napisał 7 lat, 10 mies. temu:

  Witam, przeczytałem gdzieś ostatnio że rolnik ryczałtowy nie musi ujmować w kasie fiskalnej sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa? czy ktoś się orientuje czy to prawda?

 • Ikonka Użytkownik genek napisał 7 lat, 10 mies. temu:

  Był kiedyś taki przypadek rolnika i Izba skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega co do zasady każda odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Jednocześnie z art. 15 tej ustawy wynika, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu ?działalność gospodarcza?.
  Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy.

 • Ikonka Użytkownik leszek napisał 7 lat, 8 mies. temu:

  podobno nie musi: tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2010 r. (nr ITPP1/443-1043/09/AJ).

 • Ikonka Użytkownik krzysiek napisał 7 lat, 7 mies. temu:

  Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. VAT nie muszą naliczać tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. mam nadzieję że pomogłem

 • Ikonka Użytkownik mietek napisał 7 lat temu:

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

  Jednocześnie zauważam, że w myśl art. 43 ust. 3 ww. ustawy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

  W myśl art. 2 pkt 19 powyższej ustawy przez rolnika ryczałtowego rozumie się podmiot dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, który nie jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie skorzystał z możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 3 tej ustawy.

  Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwach rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Dotyczy to m.in. usług w zakresie: koszenia zbóż, traw i innych roślin, siewu zbóż i innych roślin uprawianych w rolnictwie, zbioru traw, zbóż i innych roślin, rozsiewu nawozów i oprysków, prac agregatorem talerzowym, orki, innych prac związanych z uprawą roli.

  Z powyższych przepisów wynika, że powyższe zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem podatnik wykonujący czynności, o których mowa w tym przepisie, może w odniesieniu do całej działalności rolniczej, przez którą rozumie się również świadczenie usług rolniczych (por. art. 2 pkt 15 ww. ustawy), albo korzystać z tego zwolnienia jako rolnik ryczałtowy, albo rozliczać podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych. Nie jest zatem możliwe korzystanie ze zwolnienia przy dostawie produktów rolniczych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jednoczesne opodatkowanie na zasadach ogólnych świadczonych usług rolniczych.

  Pozdrawiam.

 • Ikonka Użytkownik filip napisał 7 lat temu:

  dzięki :) A można wiedzieć skąd te info? Sprawdzone?

 • Ikonka Użytkownik mietek napisał 7 lat temu:

  Witam, tak oczywiście art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązuje. To prawda ustawa ta była nowelizowana wielokrotnie od 2004 roku ale to zwolnienie nam pozostawili.Proszę zajrzeć do ustawy w rozdziale 2 pt. Zwolnienia jest zapisany ten “przywilej”jak i wiele innych ciekawych informacji.
  Pozdrawiam.

 • Ikonka Użytkownik filip napisał 7 lat temu:

  jeszcze raz dzięki, muszę przejrzeć tę ustawę!Najlepiej od razu :) Pa

 • Ikonka Użytkownik zamiara maciej napisał 5 lat, 2 mies. temu:

  A czy RR może wystawiać faktury np na działalność leśną? Nie wiem, jakieś drzewka do szkółki sprzedać, warzywa dla zwierząt leśnych, czy coś?

 • Ikonka Użytkownik zygmunt napisał 5 lat, 2 mies. temu:

  Do usług rolniczych, od których przysługuje zryczałtowany zwrot, należą również usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów, świadczone przez rolnika ryczałtowego.

  Oznacza to, że nie ma Pan obowiązku dokumentowania tej usługi. W przypadku gdy będzie Pan świadczył usługi leśne na rzecz podatnika VAT, to on będzie zobowiązany wystawić fakturę VAT-RR i dokonać zwrotu.

  Podstawa prawna:
  - art. 2 pkt 15, 16, 19, 20, 21, art. 115-118 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

 • Ikonka Użytkownik parker napisał 5 lat, 1 miesiąc temu:

  Mimo wszystko dobrze jest odwiedzić np ODR. Nie każdy zna się na prawie, tych wszystkich art i ustawach. W ODR, przynależnym do określonego terenu, na bank znajdzie się odpowiedni doradca. Nie raz nie warto kombinować po swojemu. Wiem to z własnego doświadczenia. Człowiek chce dobrze a potem dostaje po d…

Zapisz się do newslettera