Administratorzy grupy

 • Ikonka

Ekonomia i polityka gospodarcza w agrobiznesie; finanse; rachunkowość; marketing; przepisy prawne

Grupa publiczna ostatnia aktywność: 5 mies., 2 tygodni temu

Ekonomia i polityka gospodarcza w agrobiznesie; finanse; rachunkowość; marketing; przepisy prawne

ubezpieczenie upraw

 • Ikonka Użytkownik lucek napisał 7 lat, 8 mies. temu:

  Kolejne pytanie,
  czy rolników obowiązuje ubezpieczanie upraw?

 • Ikonka Użytkownik brassica napisał 7 lat, 8 mies. temu:

  Chyba obowiazuje ale kary są tak niskie że nikt się tym nie przejmuje.

 • Ikonka Użytkownik jerzy napisał 7 lat, 6 mies. temu:

  tak, od 1 lipca 2008 r. ci, którzy uzyskali dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych są zobowiązani do ubezpieczenia, co najmniej 50% powierzchni upraw.

 • Ikonka Użytkownik bartek napisał 7 lat, 5 mies. temu:

  obowiązuje ale można się starać o dopłatę budżetu państwa

 • Ikonka Użytkownik mietek napisał 6 lat, 10 mies. temu:

  Począwszy od 1 lipca 2008 roku wszyscy rolnicy otrzymujący unijne dopłaty obszarowe mają obowiązek ubezpieczyć co najmniej połowę posiadanych upraw. Jeśli tego nie zrobią będą musieli zapłacić gminie karę za każdy nie ubezpieczony hektar.

  Wysokość dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń została określona przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2008 r. ?w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.” (Dz. U. Nr 210 poz. 1326) w wysokości 50 % ale nie mniej niż 40 % składki upraw rolnych. Dopłata będzie przeznaczona na pokrycie szkód wywołanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne oraz dotyczyła upraw takich jak: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, ziemniaki, truskawki, buraki cukrowe oraz rośliny strączkowe.

  Rolnik będzie miał obowiązek zawarcia ubezpieczenia z takim zakładem, który wcześniej podpisał z ministrem rolnictwa umowę w sprawie dopłat. W ubiegłym roku cztery towarzystwa ubezpieczeniowe oferowały rolnikom takie usługi, między innymi Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ?TUW” w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu oraz MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń w Sopocie.

  Wysokość kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia to 2 euro za każdy nie ubezpieczony hektar (przy zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli). Powyższe sankcje nie będą jednak obowiązywały rolnika, gdy okaże się on pisemną odmową przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń. Powodem może być zaoferowanie przez ubezpieczyciela stawek taryfowych przekraczających 6 % sumy ubezpieczenia a dopłaty państwa do składek, w których zastosowano takie stawki, nie przysługują.

  Warto również zaznaczyć, iż nie zawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.

  Obowiązek ubezpieczenia upraw wynika z wymogów narzucanych przez Unię Europejską. Jego wprowadzenie jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia połowy upraw rolnych przez rolników, którzy będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.

  Marek Gut

  MODR

  Bibliografia:

  1) Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami),

  2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 1326),

  3) Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. Nr 145 poz. 918).

 • Ikonka Użytkownik basia napisał 6 lat, 10 mies. temu:

  Ale referat Mietek :) dzięki!

 • Ikonka Użytkownik jerzy napisał 6 lat, 7 mies. temu:

  Od 17 kwietnia dodatkowo możliwa sprzedaż ubezpieczeń w pakietach zawierających ryzyko przymrozków. Wiedzieliście?

 • Ikonka Użytkownik gospodarz napisał 5 lat, 1 miesiąc temu:

  Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega:

  Produkcja roślinna obejmująca: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Uprawy te należy ubezpieczyć od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
  Produkcja zwierzęca: bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie należy ubezpieczyć od przynajmniej jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
  Maksymalna kwota, na jaką można ubezpieczyć dane uprawy lub zwierzęta została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013 r. patrz (tab. 1).

  Z kim zawrzeć ubezpieczenie:
  W 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowę z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi:

  - PZU S.A. W Warszawie,
  - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” z siedzibą w Warszawie,
  - Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.

  Rolnik, który zawrze umowę z jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, może liczyć na zwrot 50% kosztów ubezpieczenia

 • Ikonka Użytkownik gospodarz napisał 5 lat, 1 miesiąc temu:

  Tutaj sporo o ubezpieczeniach
  http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=104:ubezpieczenia-rolne&layout=blog&Itemid=110

Zapisz się do newslettera