29.03.2016
Marchew

“Biologia” przydatna w uprawie marchwi

W uprawie marchwi chorobą wyrządzającą duże szkody jest zgnilizna twardzikowa. Contans WG jest preparatem, który w myśl zasady “lepiej zapobiegać niż leczyć” nie dopuszcza do infekcji pierwotnej S. sclerotiorum w uprawie marchwi czy pietruszki.

W uprawie marchwi chorobą wyrządzającą duże szkody jest zgnilizna twardzikowa. Praktyka pokazuje, że sprawca tej choroby (Sclerotinia sclerotiorum) występujący na wielu gatunkach roślin ujawnia się dopiero pod koniec okresu wegetacji lub w trakcie przechowywania korzeni. Warto jednak pamiętać, że jej wystąpieniu można zapobiec a na pewno ją ograniczyć podejmując stosowne działania przed założeniem uprawy marchwi czy pietruszki.

Zgnilizna twardzikowa jest uznawana za chorobę odglebową. Wynika to z faktu, że 90% cyklu rozwojowego sprawcy choroby zachodzi w glebie. Stadium zimującym są sklerocja, czyli duże, czarne, owalne zarodniki przetrwalnikowe. Można je znaleźć na resztkach pożniwnych, porażonych chwastach czy też w obrębie rośliny uprawnej. Zarodniki te stanowią jednocześnie źródło infekcji pierwotnej, co przy krótkim płodozmianie może doprowadzić do dużego nasilenia się choroby. Jedną z możliwości walki zapobiegawczej ze zgnilizną twardzikową w uprawie warzyw jest stosowanie biologicznego fungicydu Contans WG z oferty firmy Bayer.

Contans WG jest preparatem, który w myśl zasady “lepiej zapobiegać niż leczyć” nie dopuszcza do infekcji pierwotnej S. sclerotiorum. Substancją aktywną preparatu jest grzyb pasożytniczy Coniothyrium minitans, który działa selektywnie na zarodniki przetrwalnikowe zgnilizny twardzikowej powodując ich rozkład. Należy podkreślić, że C. minitans namnaża się na rozłożonych sklerocjach przez co efekt ochrony wydłuża się.

Charakterystyka fungicydu biologicznego Contans WG

Contans WG należy stosować przed planowaną uprawą. Po opryskaniu chronionej powierzchni, podłoże lub glebę należy wymieszać na 5-20 cm w celu lepszej dystrybucji preparatu w glebie. Głębokość mieszania może różnic się w zależności od rośliny uprawnej. Firma Bayer informuje, że skuteczność preparatu wzrasta wraz z każdą aplikacją na danym stanowisku. W uprawie warzyw korzeniowych, jak marchew czy pietruszka najlepszą metodą jest aplikacja Contansu WG przed formowaniem redlin. Praktyka pokazuje, że efektywna jest dawka 4/kg/ha. Etykieta-instrukcja stosowania środka dopuszcza nawet 8 kg/ha w uprawach roślin warzywnych.

Aplikacja preparatu Contans WG

Contans WG należy wymieszać z glebą

W przypadku uprawy roślin na płasko zaleca się aplikację powierzchniową Contansu WG, a następnie (w ciągu 2 tygodni od zastosowania) wmycie go w głąb profilu glebowego. Efekt ten uzyskać można poprzez nawadnianie bądź opad deszczu.

Stosowanie Contansu WG z wmyciem do gleby

Jedną z zalet preparatu biologicznego Contans jest brak okresu karencji. Ponadto nie wykazuje on pozostałości w roślinie. W 2016 r. Contans WG dystrybuuje 5 firm (Agrocentrum, Agrosimex, Arvensis, DNK oraz Procam) działających w branży w różnych rejonach Polski, co daje możliwość swobodnego zakupu produktu. Decydując się na Contans Wg warto pamiętać, że preparat przechowywany jest w warunkach chłodniczych. Po wysłaniu z magazynu dystrybutora może być on przechowywany od 2 tygodni w temperaturze 20 stopni Celsjusza, do 6 miesięcy w temperaturze 4 stopni Celsjusza i niższej. Po zastosowaniu działa w glebie niezależnie od temperatury.

Przechowywanie Contans WG

Redakcja e-warzywnictwo.pl

(na podstawie informacji i grafiki firmy Bayer)


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.