29.05.2017
Jakub Sobecki, Agronom firmy On-Zin

Jakub Sobecki, Agronom firmy On-Zin

10. wskazówek cebulowych agronoma On-Zin

Odchwaszczanie chemiczne cebuli po wschodach to bardzo kłopotliwe zadanie. Poniżej podaję kluczowe moim zdaniem wytyczne, które warto wziąć pod uwagę chcąc uzyskać wysoką skuteczność tego zabiegu a w efekcie wysoki plon.

1. Do stosowania herbicydów nalistnych nie wykorzystuj rozpylaczy dwustrumieniowych. Dlaczego? Z moich obserwacji wynika, że cebula jako roślina pożądana nie może być dokładnie pokryta herbicydami, żeby nie powodować nadmiernego jej stresu i wstrzymania wzrostu.

2. Belka opryskowa podczas zabiegu powinna być na wysokości wyższej niż przy zabiegach fungicydowych by uniknąć dokładnej penetracji rośliny pożądanej przez ciecz roboczą.

3. Zabiegi herbicydowe wykonuj przy możliwie maksymalnym uwoskowieniu cebuli.

4. Praktykuj zasadę – niskie ciśnienie duża kropla. Warto pamiętać, że czym większa “mgła cieczy roboczej” tym większe straty na roślinie pożądanej. I większe ryzyko przypalenia i uszkodzenia cebuli, dlatego zabiegi herbicydowe wykonuj przy ciśnieniu 1,5 – 3 barów maksymalnie.

5. Nie stosuj herbicydów na mniejszych rozpylaczach niż 0,4. Najmniejsza wielkość rozpylacza jaki zalecam to właśnie 0,4. Czym większy tym lepiej!Niektórzy producenci, którzy współpracują z firma On-Zin zakupili już dysze 0,5 a nawet 0,8.

6. Zwalczaj chwasty w fazie siewek – wówczas chwast ma słaby system korzeniowy i nie posiada grubej kutikuli.

7. Nalistne zabiegi herbicydowe powinny być zakończone w fazie BBCH 13 (3 liście).

8. Pamiętaj, że system zwalczania chwastów oparty na mikrodawkach to bezpieczeństwo dla roślin. To działanie proekologiczne. Czytaj instrukcje-etykiety pestycydów i nawozów i aplikuj je zgodnie z podanymi tam wytycznymi.

9. Cebula ma płytki system korzeniowy a każdy deszcz przyczynia się do wpłukania składników w głąb gleby do warstw nie osiągalnych dla systemu korzeniowego cebuli z siewu.

10. Nawożenie pogłówne stosuj w myśl zasady ” małe dawki a często” by nie podnosić zasolenia jakiego nie toleruje cebula z siewu oraz uniknąć wypłukania zastosowanych składników poprzez nawalny deszcz.

Jakub Sobecki, Agronom firmy On-Zin


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.