16.04.2012
wymarzniete_oziminy

Archiwum ARiMR

100 zł do hektara będzie mocno opóźnione

Jedną z form pomocy rządowej dla rolników którzy ponieśli straty wskutek wymarznięcia ozimin ma być pomoc pieniężna w kwocie 100 zł do każdego przesianego hektara. Pomoc będzie wypłacana jako udokumentowany zwrot części poniesionych nakładów. Kiedy rolnik może się spodziewać pieniędzy? Nie wiadomo, a siać trzeba już.
 

Pomoc zatwierdzona przez Radę Ministrów dotyczy ponownego obsiewu wymarzniętych upraw żyta, pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to tzw. pomoc de minimis udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Diabeł jednak tkwi w szczegółach…

więcej na tvr24.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.