07.06.2015
0X7A8994

Widać, że to cebula na Kujawach – stan plantacji 5 czerwiec

Czapki z głów przed tym, kto teraz z dużym prawdopodobieństwem potrafiłby przedstawić “obraz końca cebulowego sezonu”. 5 czerwca oglądaliśmy plantacje cebuli w województwie kujawsko-pomorskim i zaobserwowaliśmy, że jak dotąd wegetacja roślin przebiega poprawnie.

Produkcja cebuli w 2014 r. zwiększyła się o 18,1% w porównaniu z rokiem 2013 i wyniosła 651,1 tys. t. Jak podaje GUS cebulę w minionym sezonie uprawiano w naszym kraju na łącznym areale 24,7 tys. ha (o 23,1% większym od areału jej uprawy z poprzedniego sezonu). Szacuje się, że w tym roku powierzchnia przeznaczona pod to warzywo będzie podobna. Plony w roku 2014 były stosunkowo wysokie (26,3 t/ha) – chociaż niższe od bardzo wysokich plonów uzyskanych w sezonie 2013, to jednak znacznie wyższe w porównaniu z plonem z lat wcześniejszych. Jak będzie kształtował się ten sezon? Czapki z głów przed tym, kto teraz z dużym prawdopodobieństwem potrafiłby przedstawić “obraz końca cebulowego sezonu”.

5 czerwca oglądaliśmy plantacje cebuli w województwie kujawsko-pomorskim – należy podkreślić, że jest to lider jeżeli pod uwagę weźmie się powierzchnię gruntów, jaką przeznacza się w tym rejonie pod uprawę cebuli (w 2013 r. było to ponad 22 procent całego areału cebuli w Polsce) – i zaobserwowaliśmy, że jak dotąd wegetacja roślin przebiega poprawnie. Na Kujawach plantacje cebuli założone są na żyznych glebach, które tymczasem nie dały jeszcze roślinom znacznie odczuć niedoboru wody. Widać było jednak, że niektórzy producenci deszczowali z początkiem czerwca pola. Warunki pogodowe po siewie nasion pozwoliły uzyskać odpowiednie wschody. Jest jednak kilka procent plantacji, na których obsada roślin na jednostce powierzchni mogłaby być większa.

Cebula na Kujawach siana na początku kwietnia miała 3-4 liście. Rośliny na plantacjach założonych na końcu marca nie miały większej liczby szczypioru, ale widać było, że są one bardziej zaawansowane w rozwoju – system korzeniowy silniej rozbudowany, szczypior wyższy. Generalnie na kujawskich plantacjach zabiegi herbicydowe (po siewie nasion, przed i po wschodach roślin) były trafnie wykonane, bowiem mało jest pól zachwaszczonych. Na niektórych widać potrzebę zwalczania chwastów jednoliściennych oraz tzw. ostu (ostrożeń polny). Na 5. czerwca rośliny były w dobrej kondycji zdrowotnej. Podkreślić jednak należy, że istnieje konieczność lustracji pól, bowiem na cebuli zimującej widać presje ze strony sprawcy mączniaka.

Rośliny na lustrowanych plantacjach były też dobrze odżywione. Na żadnym z oglądanych pól szczypior nie miał zaschniętych końcówek, co miało miejsce o tej porze choćby w roku ubiegłym. Warto pamiętać, że zasychanie końcówek szczypioru może być wynikiem porażenia roślin przez choroby lub niedożywienia ich wapniem i potasem.

R. Solarski

Zdjęcia: R. Solarski


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.