07.12.2011
Nowa seria ciągników Ursus

Nowa seria ciągników Ursus

Oryginalne części URSUS w dobrych sklepach

POL-MOT Warfama S.A. zawarła z Zakładem Produkcyjno-Handlowym ROL-MAR Andrzej Markowski umowę dotyczącą produkcji i dystrybucji części zamiennych do ciągników rolniczych marki URSUS. W umowie spółka zapewniła sobie możliwość kontroli produktów oferowanych końcowemu klientowi. Wprowadzane do sprzedaży wysokiej jakości części i podzespoły wyróżniane są wyłącznie znakami towarowymi  URSUS.

- Pojawianie się na rynku wysokiej jakości oryginalnych części zamiennych do ciągników marki URSUS dla tych, którzy będą je stosować stanowi swoistą gwarancję wydłużenia żywotności i zmniejszenia awaryjności nawet najmocniej eksploatowanych ciągników URSUS – powiedział Karol Zarajczyk, wiceprezes zarządu POL-MOT Warfama SA.

Działania realizowane przez władze Spółki są wyrazem przyjętej przez zarząd strategii mającej na celu sukcesywne zwiększanie wolumenu sprzedaży ciągników oraz części zamiennych tak, by w niedalekiej przyszłości stać się liderem w tym segmencie rynku. Po zawarciu umowy licencyjnej jedynymi podmiotami uprawnionymi do używania znaków towarowych URSUS są POL-MOT Warfama SA oraz ZPH ROL-MAR Andrzej Markowski. Żaden inny podmiot nie jest uprawniony do wykorzystywania znaków towarowych URSUS stanowiących własność spółki. W przypadku bezprawnego korzystania ze znaków URSUS przez podmioty trzecie, POL-MOT Warfama SA podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem w celu ochrony swoich interesów.

POL-MOT Warfama SA to jeden z największych polskich producentów maszyn i ciągników rolniczych  oraz jedyna spółka tej branży, której akcje notowane  są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. POL-MOT Warfama S.A. specjalizuje się w produkcji ciągników rolniczych, typoszeregów pras zwijających, owijarek bel, rozrzutników obornika, przyczep transportowych, ciągnikowych ładowaczy czołowych TUR i ładowaczy tylnych, a  także samochodów dostawczych pickup Grand Tiger 4×4,  montowanych od wiosny bieżącego roku w lubelskim oddziale Spółki.

www.rol-mar.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.