13.10.2015
0X7A2507

ABC założenia uprawy czosnku

Koniec października to najlepszy termin sadzenia czosnku jesiennego. Do zamarznięcia gleby pozostaje bowiem kilka tygodni i w tym okresie ząbki poprawnie się ukorzenią a przy tym nie nastąpi wytworzenie liści przed zimą. Myśląc z wyprzedzeniem o zagrożeniach dla czosnku na pewno rozsądnym jest zaopatrzenie się w materiał nasadzeniowy z kwalifikowanych plantacji. Tylko materiał hodowlany jest gwarancją zdrowotności i fundamentem przyszłego plonu.


Czosnek, to ważne warzywo w światowej produkcji. W Polsce również są długoletnie tradycje w uprawie tego gatunku (do uprawy w naszym kraju wprowadzono go w Średniowieczu). Czosnek jest roślina dnia długiego. W okresie krótkiego dnia tworzy liście, a długiego -  główki. Powstanie główek nie jest jednak uwarunkowane długością dnia, ale także zależy od temperatury. Rośliny wytrzymałe są na niskie temperatury. Typy czosnku posadzone jesienią dobrze zimują w gruncie i wcześnie zaczynają wegetację, już w temperaturze 3-5 stopni Celsjusza. Warto pamiętać, że aby czosnek wytworzył główki, wymaga działania niskiej temperatury od 0 do 10 stopni Celsjusza przez 1-2 miesiące.

WYBÓR GLEBY DLA CZOSNKU

Mając na uwadze, że niebawem nastąpi optymalny agrotechniczy termin założenia plantacji czosnku warto przeanalizować, czy stanowisko jest odpowiednio dobrane i przygotowane do rozpoczęcia uprawy czosnku. Warzywo to wymaga gleb żyznych (lubi gliniasto-piaszczyste), o dużej zawartości próchnicy oraz zasobnych w wodę. Wybierając pole warto mieć na uwadze fakt, że czosnku nie powinno się uprawiać po cebuli oraz innych roślinach cebulowych. Ponadto ze względu na duże straty powodowane przez nicienie nie zaleca się jego produkcji w monokulturze (czosnek po czosnku). Dobre rezultaty można uzyskać, jeżeli przedplon stanowił ogórek, kapusta czy kalafior.

Istotnym punktem w przygotowaniu stanowiska dla czosnku jest wniesienie odpowiedniej ilości składników pokarmowych. Najbardziej ekonomicznym działaniem jest przebadanie gleby w stacji chemiczno-rolniczej i nawożenie na podstawie wyników analizy chemicznej gleby. W przypadku orientacyjnych zalecanych dawek NPK (100:100:200 kg NPK/ha)można przenawozić glebę jeżeli jest ona bardzo zasobna w składniki pokarmowe lub zastosować zbyt małe ilości potrzebnych składników. Wybierając nawozy należy pamiętać, że czosnek to warzywo wrażliwe na chlorki, dlatego też nie powinno się wykorzystywać produktów zawierających chlorkowe formy składników – np. sól potasowa.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU NASADZENIOWEGO

Bardzo ważnym etapem przez sadzeniem jest odpowiednie przygotowanie ząbków. Czosnek jest rośliną porażaną przez wielu sprawców chorób, m.in. grzybowych a ponadto chętnie zasiedlaną przez szkodniki. Ponadto coraz częściej na plantacjach widać objawy wynikające z porażenia przez wirusy. Myśląc z wyprzedzeniem o tych czyhających zagrożeniach na pewno rozsądnym jest zaopatrzenie się w materiał nasadzeniowy w renomowanych firmach, dysponujących materiałem z kwalifikowanych plantacji. Tylko materiał hodowlany jest gwarancją zdrowotności i fundamentem przyszłego plonu. O ile materiał wysadkowy nie został firmowo zaprawiony przed chorobami można to zrobić we własnym zakresie. Do tego celu dopuszczona jest Zaprawa nasienna T 75 DS/WS. Zaleca się 2-4 g środka rozpuścić w 1 litrze wody i użyć na 1 kg ząbków (ząbki moczyć w zawiesinie 10 minut, najlepiej bezpośrednio przed wysadzeniem). Preparatem tym niszczone są patogeny znajdujące się na ząbkach a także w glebie, w bezpośrednim sąsiedztwie ząbków.

SADZENIE CZOSNKU

Do założenia plantacji warto wybierać ząbki o dużej średnicy. Te, jak pokazują doświadczenia, pozwalają uzyskać wyższy plon główek niż te o małej masie. Do obsadzenia 1 ha potrzeba ok. 800 kg ząbków.

Jesienią czosnek zaleca się sadzić na głębokość 5-8 cm. Im gleba jest lżejsza tym głębokość umieszczania ząbków powinna być większa, ale nie powinno się sadzić głębiej niż 10 cm. W naszym kraju dominuje pasowo-rzędowy system uprawy. Na przykład 4 rzędy rozmieszczone są w pasie co 27 cm, a odstęp między pasami wynosi 54 cm. Sadzenie czosnku można zmechanizować. Na rynku są sadzarki do sadzenia czosnku. Jedną z takich maszyn opisywaliśmy już na naszym portalu http://e-warzywnictwo.pl/index.php/sadzarka-do-czosnku-cebuli-dymki-i-bobu_10282.html

e-warzywnictwo.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.