05.06.2018
0X7A2002

AKADEMIA OCHRONY CEBULI wg BASF – zabiegi istotne w fazie 4-5 liści cebuli

Prawidłowe zabezpieczenie plantacji cebuli przed chorobami w początkowej fazie rozwoju roślin, to łatwiejsze jej prowadzenie w wysokiej zdrowotności w dalszej części sezonu – podkreśla Maciej Wita, Regionalny Doradca Agronomiczny z firmy BASF.

W bieżącym sezonie w produkcji rolnej mamy dużą presję chorób o gospodarczym znaczeniu. Lustrując w minionym tygodniu uprawy warzyw, na plantacjach cebuli z siewu z racji późniejszego zakładania plantacji zaobserwowałem nieco późniejszy moment infekcji jednego z bardzo groźnych patogenów w ostatnich latach, a mianowicie Stemphyllium vesicarium. Warto pamiętać, że faza 4-5 oraz 5-6 liści właściwych to ten moment. Obecnie wiele cebul z siewu wchodzi w fazę BBCH-14 oraz BBCH-15 zatem jest to czas do lustracji plantacji i wykonania zabiegów zabezpieczających rośliny.

Faza rozwojowa cebuli, w której warto wykonać zabieg preparatem Signum 33 WG zabezpieczającym rośliny przed uciążliwą w ostatnich latach chorobą, jaka jest Stemphyllium

Objawy Stemphyllium
Warto pamiętać, że w naszych warunkach Stemphyllium vesicarium kojarzone jest wyłącznie z chorobą cebuli, a nie wskazuje się, że patogen ten ma zdolność porażania również innych gatunków roślin, m.in.: pomidorów, sałaty, fasoli, a również jabłoni i ziemniaków.

W bieżącym sezonie porażenie Stemphyllium vesicarium może być znaczne, ponieważ plantacje cebuli zimującej patogen uszkodził bardzo mocno już w maju (Wielkopolska)

Wynika to zapewne z faktu, że w Polsce choroba dała się poznać jednak głównie na cebuli i po kilku latach doświadczeń w jej zwalczaniu dziś potrafimy właściwie zareagować, by nie stanowiła poważnego zagrożenia dla prowadzonej plantacji. Stemphyllium vesicarium jest “spokrewnione” z alternariozą cebuli, co w praktyce oznacza tyle, że objawy porażenia są zbliżone, a choroba wymaga podobnych warunków do rozwoju (wysoka wilgotność powietrza – ok. 90% i stosunkowo wysoka temperatura – >20 stopni C). Podaje te sprzyjające rozwojowi patogena warunki, aby mogli Państwo w swoim rejonie prowadzenia produkcji trafniej określić istniejące zagrożenie.

Tegoroczne rośliny już z niepokojącymi objawami – fot. 1.06.18 r. (Września, woj. wielkopolskie)

Porażanie Stemphyllium vesicarium objawia się mokrą nekrozą przybierającą z czasem wrzecionowego kształtu rozciągającego się na długości całego szczypioru. Objawy Stemphyllium vesicarium oraz alternariozy cebuli mogą być łudząco podobne, a choroby mogą występować na szczypiorze jednocześnie, co utrudnia właściwą diagnozę. Doświadczenia BASF wskazują na dużo większą agresywność Stemphyllium niż alternariozy cebuli.

W celu skutecznego ograniczenia rozwoju Stemphyllium kluczowy jest pierwszy zabieg wykonany produktem, który poradzi sobie z tą groźną i agresywną chorobą. Do zabezpieczenia plantacji rekomenduję wykorzystać preparat Signum 33 WG.

Objawy Stemphyllium vesicarium

Signum 33 WG solidnie zabezpieczy cebulę przed Stemphyllium
W celu skutecznego ograniczenia rozwoju Stemphyllium kluczowy jest pierwszy zabieg wykonany produktem, który poradzi sobie z tą groźną i agresywną chorobą. Liczne doświadczenia wewnętrzne oraz w gospodarstwach produkcyjnych wyraźnie pokazują najwyższą efektywność wykonanego zabiegu w terminie zapobiegawczym. W celu zabezpieczenia plantacji w fazie ok. 4-6 liści rekomenduję wykonać zabieg Signum 33 WG w dawce 1 kg/ha połączony z siarczanem magnezu (siedmiowodnym) w dawce 4 kg/ha. Z racji okrywy woskowej liści cebuli warto do zabiegu dodać adiuwant; rekomendujemy adiuwanty oparte na bazie oleju rzepakowego (np. Olbras 88 EC).

Przeciwko Stemphyllium preparat Signum 33 WG należy użyć w dawce 1 kg/ha i połączyć z siarczanem magnezu (siedmiowodnym) w dawce 4 kg/ha oraz adiuwantem olejowym

Dlaczego polecam Signum? Fungicyd ten w swoim składzie zawiera najnowszą substancję aktywną z grupy strobiluryn – piraklostrobinę oraz boskalid – substancję aktywną z nowoczesnej grupy anilidów. Signum 33 WG zawiera największą ilość substancji aktywnej z grupy anilidów – boskalidu – bo aż 267g w jednym kilogramie. Zaakcentuję, że właściwy dobór substancji aktywnej oraz niestosowanie zaniżonych dawek jest obok odpowiedniego terminu wykonania zabiegu warunkiem skutecznej ochrony plantacji przed Stepmhyllium vesicarium.

Zalecenia ochrony cebuli wg BASF na cały okres wegetacyjny roślin

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Materiał promocyjny firmy BASF

Maciej Wita
Regionalny Doradca Agronomiczny
Tel: +48 723 430 005
E-mail: maciej.wita@basf.com
BASF Polska Sp. z o.o.


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.