21.08.2018
4

Akademia Ochrony Marchwi wg BASF – zwalczanie alternariozy naci

Alternarioza poraża marchew, pietruszkę i seler. Jak rozpoznać chorobę, jakich objawów wyszukiwać na tych gatunkach? Lustrację należy prowadzić na liściach oraz ogonkach liściowych, szczególnie na tych najstarszych oraz najsłabszych. Nasza rekomendacja preparatu, uwzględniając dużą presję choroby w tym sezonie, to fungicyd Signum 33 WG – informuje Maciej Wita z BASF-u

W okresie wegetacyjnym istotne straty zarówno w wielkości plonu korzeni, jak i w osiągnięciu przez rośliny właściwych parametrów technologicznych może powodować alternarioza naci powodowana przez grzyb Alternaria dauci. Sprawca choroby szczególnie często występuje w okresie późnego lata i jesienią. W bieżącym sezonie za sprawą dogodnych warunków pogodowych dla jego rozwoju uaktywnił się już dużo wcześniej. A sprzyjające A. dauci warunki pogodowe, to temperatura na poziomie 25-27 stopni C przy umiarkowanej wilgotności powietrza. Porażenie roślin jest uzależnione od długości okresu zwilżenia liści, temperatury i wrażliwości poszczególnych odmian. Doświadczenia wskazują, że infekcja szybko przebiega w ciągu kilkudniowej ciepłej i deszczowej pogody. Warto pamiętać, że jeżeli rośliny osiągną fazę umożliwiającą infekcję, co dla później wysiewanych odmian można zaobserwować już po 30 dniach od siewu, pierwsze zarodniki grzyba infekują je z resztek pożniwnych, na których grzyb może przetrwać nawet 4 lata.

8-10 dni mija przeciętnie od momentu infekcji do pojawienia się pierwszych plam chorobowych alternariozy

Grzyb poraża marchew, pietruszkę i seler. Jak rozpoznać alternariozę naci, jakich objawów wyszukiwać na tych gatunkach? Lustrację należy prowadzić na liściach oraz ogonkach liściowych, szczególnie na tych najstarszych oraz najsłabszych. Podczas weryfikowania naci oko należy uczulić na drobne, brązowo-brunatne plamy z jaśniejszą obwódką, to typowe objawy alternariozy na liściach. Dłuższy rozwój sprawcy choroby sprawia, że plamy te łączą się ze sobą. W następstwie tego liście silnie porażone przedwcześnie zasychają. Niestety grzyb może także atakować korzenie spichrzowe. W praktyce przyjmuje się, że dostrzeżenie więcej niż jednej plamy na 25 ze 100 lustrowanych średniej wielkości pojedynczych liści, to sygnał do wykonania zabiegu ochrony.

Sprawca alternariozy w pierwszej kolejności ujawnia się na najstarszych oraz najsłabszych liściach

Objawy alternariozy na ogonkach liściowych marchwi

Preparat doskonały na alternariozę
A jaki preparat wybrać do zwalczania sprawcy alternariozy naci? Nasza rekomendacja, uwzględniając dużą presję choroby w tym sezonie, to fungicyd Signum 33 WG. Podkreślę, że Signum zawiera dwie substancje czynne – piraklostrobinę (substancja z grupy strobiluryn) oraz boskalid (substancja z grupy SDHI – zgodnie z klasyfikacją FRAC, fungicydy SDHI zaliczane są do fungicydów grupy C2: oddziałujących na kompleks dehydrogenazy bursztynianowej w łańcuchu oddechowym, w miejscu wiązania ubichinonu. W wyniku zakłócenia transportu elektronów zostaje zahamowane oddychanie mitochondrialne. Obecnie najpopularniejszą substancją aktywną SDHI na świecie jest boskalid).

Preparat Signum przeciwko alternariozie może być stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie

Za wyborem preparatu Signum do zwalczania alternariozy przemawia także fakt, że substancje czynne fungicydu są skuteczne stosowane zapobiegawczo oraz interwencyjnie. Ta mieszanina daje bardzo skuteczną ochronę przed alternariozą i mączniakiem prawdziwym (marchew, pietruszka korzeniowa).


Doświadczenia wskazują doskonałe działanie preparatu Signum na grzyby z rodzaju Alternaria i innych

Warto pamiętać, że substancja czynna boskalid doskonale działa także na grzyby z rodzaju Sclerotinia – sprawca zgnilizny twardzikowej

W uprawie selera korzeniowego połączenie substancji czynnych wpływa na wysoką skuteczność w ograniczaniu zgnilizny twardzikowej. Na plantacjach pietruszki naciowej oraz selera naciowego Signum będzie doskonałym narzędziem do przeciwdziałania szarej pleśni oraz zgniliźnie twardzikowej. Warto pamiętać, że Signum, to jedyny produkt zarejestrowany do ochrony warzyw zawierający w swoim składzie boskalid. W uprawie marchwi zalecana dawka preparatu wynosi – 1 kg/ha, w uprawie pietruszki korzeniowej i pasternaku – 0,75 kg/ha, w uprawie selera korzeniowego i naciowego oraz pietruszki naciowej – 1,5 kg/ha.

Signum, to jedyny produkt zarejestrowany do ochrony warzyw zawierający w swoim składzie boskalid

Zabiegi fungicydowe przeciwko alternariozie naci powinny być wykonywane przy wysokim ciśnieniu i dużej ilości wody (600-800 l/ha) umożliwiającej dotarcie cieczy roboczej do starszych, czyli najniżej położonych liści, które są szczególnie podatne na infekcję. Wysoka efektywność w zwalczaniu alternariozy i innych chorób można uzyskać wykorzystując przemiennie substancje czynne z rożnych grup chemicznych w ochronie marchwi, w strategie tę bardzo dobrze wpisuje się Signum wobec często wykorzystywanych fungicydów opartych o triazole.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Materiał promocyjny

Maciej Wita
Regionalny Doradca Agronomiczny
Tel: +48 723 430 005
E-mail: maciej.wita@basf.com
BASF Polska Sp. z o.o.

Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.