27.06.2018
na otwarcie

Akademia Żywienia ADOB – pomidor – ważne składniki pokarmowe w okresie kwitnienia

Zapotrzebowanie warzyw na poszczególne mikroskładniki jest bardzo zróżnicowane. Niektóre gatunki i odmiany warzyw wymagają dużych ilości jednego lub kilku mikroskładników. Pomidor szczególnie lubi bor, żelazo, mangan, miedź, cynk i molibden – podpowiada Włodzimierz Prus z firmy ADOB.

Pomidor to gatunek, który nie ma zbyt dużych wymagań co do stanowiska. Może być uprawiany prawie na glebie każdego rodzaju, ale… właśnie – ale – zasobnej w składniki pokarmowe, żyznej, niezbyt ciężkiej i zlewnej, przepuszczalnej i łatwo podsiąkającej a patrząc na tegoroczny sezon należałoby jeszcze dodać z możliwością nawadniania. Niestety dość często w sezonie 2018 zdarza się, że niektóre z tych kryteriów nie są spełnione i rośliny nie rozwijają się prawidłowo. Lustrując po 20. czerwca plantacje pomidorów na Kujawach i w Wielkopolsce, można było stwierdzić, że niektóre rośliny wykazują objawy niedoboru składników pokarmowych, pomimo że, jak informowali właściciele plantacji, składniki zostały im dostarczone. Warto mieć na uwadze fakt, że w intensywnej produkcji warzyw ze względu na wywożenie wraz z plonem roślin znacznych ilości składników mineralnych, konieczne jest dokładne uzupełnianie ich przyswajalnych form w glebie.

Części nadziemne roślin prawidłowo odżywione nawozami posypowymi i dolistnymi (fot. 22.06.2018 r.)

Tegoroczny sezon to bardzo duże zróżnicowanie roślin na plantacjach pomidora. Główną przyczyną, z której to wynika jest termin sadzenia rozsady. W 2018 r. niektóre pola (ogrodników ryzykantów) zostały obsadzone już po 20 kwietnia a wiele w połowie maja. W efekcie jedne pomidory mają już dobrze wykształcone owoce w pierwszych gronach a u drugich rozpoczyna się kwitnienie tych gron. Ponadto zróżnicowanie w fazie rozwojowej pomidorów, to też celowy zabieg niektórych osób, aby ze względu na narastający brak pracowników sezonowych rozłożyć w czasie zbiór owoców. Piszę o tym, aby zaakcentować konieczność dostosowania aktualnego nawożenia do fazy rozwojowej roślin. Badania dowodzą, że dla wytworzenia każdych 10 t owoców rośliny pomidora pobierają z gleby ok. 30 kg azotu (N), 10 kg fosforu (P2O5), 45 kg potasu (K2O), 28 kg wapnia (CaO) oraz 6 kg magnezu (MgO). Oznacza to, że przy oczekiwanym w optymalnych warunkach plonie na poziomie 80 t/ha, powinny pobrać ok. 240 kg N, 80 kg P2O5, 360 K2O, 224 CaO oraz 48 kg MgO.

Badania dowodzą, że dla wytworzenia każdych 10 t owoców rośliny pomidora pobierają z gleby ok. 30 kg azotu

Aktualnie w niektórych rejonach kraju prognozowane są opady deszczu a w niektórych miejscach już popadało, co jest dobrym momentem na zastosowanie azotu pogłównie. Przede wszystkim należy prowadzić takie nawożenie, które pozwoli utrzymać równowagę między wzrostem wegetatywnym a rozwojem generatywnym. Warto mieć na uwadze utrzymanie zróżnicowanego, optymalnego dla odmiany stosunku azotu do potasu (N:K), dostosowanie proporcji do nasłonecznienia, obciążenia roślin owocami i wymagań danej odmiany (1:1,3-1,7). Gdy rośliny wykazują przewagę cech generatywnych nad wegetatywnymi, stosunek N:K powinno się utrzymywać na niższym poziomie.

Aktualnie jest dobry okres (w wielu rejonach popadało), aby zastosować pogłównie azot

W okresie kwitnienia pomidorów duże korzyści można uzyskać stosując dolistne dokarmianie nawozem zawierającym fosfor. Polecam taki zabieg, ponieważ udowodnione jest, że największe zapotrzebowanie na fosfor rośliny wykazują w początkowym okresie wzrostu. A rośliny lepiej zaopatrzone w fosfor wcześniej dojrzewają, ponadto plon jest wyższy i o wyższej wartości. Wysoka zawartość fosforu (aż 40%) ma specjalistyczny nawóz ADOB ProFit, który na plantacjach pomidorów polecany jest w dawce ok. 5 kg/ha. W niektórych rejonach produkcji pomidora, po posadzeniu rozsady wystąpiły ulewy, które zaskorupiły glebę; w miejscach tych rośliny mają małą słabo rozbudowany system korzeniowy. Dolistne dostarczenie fosforu roślinom może pobudzić cześć podziemną do rozwoju.

Silny system korzeniowy po zastosowaniu m.in. nawozu ADOB ProFit 10-40-8 + mikro

W ostatnich latach nasila się problem niedoboru mikroskładników w glebach na skutek mniejszego wykorzystania nawozów organicznych i naturalnych, na które warzywo to dobrze reaguje, nieumiejętnego stosowania nawozów mineralnych, wprowadzania nowych odmian dających większe plony oraz nieumiejętnego odkwaszania gleb. Pobieranie mikroskładników przez rośliny zależy przede wszystkim od odczynu gleby, ale także od jej właściwości sorpcyjnych, warunków klimatycznych i obecności innych składników pokarmowych. Warto pamiętać, że na przykład nadmiar wapnia ogranicza dostępność potasu, magnezu, żelaza, boru i miedzi. Nadmierna ilość potasu utrudnia przyswajanie magnezu i wapnia. Przy niskiej zawartości fosforu zmniejszone jest pobieranie potasu i mikroskładników (żelaza, cynku i miedzi), natomiast przy wysokiej – utrudnione jest pobieranie wapnia.

Zapotrzebowanie warzyw na poszczególne mikroskładniki jest bardzo zróżnicowane. Niektóre gatunki i odmiany warzyw wymagają dużych ilości jednego lub kilku mikroskładników. Pomidor bardzo lubi bor, żelazo, mangan, miedź, cynk i molibden. W okresie rozwoju liści i pędów bocznych warto dolistnie dostarczyć roślinom bor (np. w nawozie ADOB Bor), żelazo (np. w nawozie ADOB Fe IDHA), mangan (np. w nawozie ADOB Mn IDHA) oraz miedź (np. w nawozie ADOB Cu IDHA). Natomiast w okresie kwitnienia: bor, żelazo, molibden i wapń.

Pamiętaj, aby w okresie kwitnienia dokarmić pomidory borem, żelazem, molibdenem orz wapniem

Szczególną uwagę chce zwrócić na bor, który w uprawie pomidora zaleca się stosować od początkowego rozwoju liści i pędów do końca zbiorów. Dlaczego stosować tak dużo tego składnika? Otóż dlatego, że nieobecność żadnego innego mikroskładnika nie wpływa tak wyraźnie na wielkość i jakość plonu, jak niedobór tego pierwiastka. Brak boru hamuje kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka, czyli w konsekwencji jest mniej owoców w gronie. Ponadto np. zwiększa się wówczas łamliwość łodyg pomidora, ponieważ przy braku boru mikrostruktura ściany komórkowej jest wadliwa – mała zawartość ligniny przekłada się na zwiększoną łamliwość łodyg.

W związku z suszą na plantacjach pojawiają się pierwsze oznaki suchej zgnilizny wierzchołkowej na owocach, co oznacza problemy z dostępnością wapnia w glebie. Braki wapnia można uzupełniać dolistnie w formie bezpiecznego dla roślin chelatu Ca IDHA z ADOBu.

Niedobór boru, to słabe wiązanie owoców w gronach

Kompleksowy program nawożenia dolistnego pomidora

Materiał promocyjny firmy ADOB

Włodzimierz Prus
Kierownik ds. warzywnictwa
ADOB Sp. z o.o. Sp. k. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe
Tel. kom.: +48 609 481 878

wlodzimierz.prus@adob.com.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.