Zarejestruj się aby skorzystać ze wszystkich funkcji serwisu

Administratorem Państwa danych jest Beata Drzewiecka-Bartczak Dendros ? konferencje i szkolenia z siedzibą os. Czecha 136/10, 61-292 Poznań wydawca portalu e-warzywnictwo.pl, e-mail: szkolenia@dendros.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 782-223-52-53, Regon: 30070093

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: szkolenia@dendros.pl lub bezpośrednio z firmą Dendros.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej ? przez czas niezbędny do realizacji tego prawnie uzasadnionego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania sprzeciwu wniesionego przez Państwa za uzasadniony, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni ? do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji marketin- gowych na temat produktów Administratora, oferowanych promocji, organizowanych wydarzeń promocyjnych, prowadzonych programów lojalnościowych i innych akcjach marketingowych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem ? do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak konsekwencja niepodania danych będzie niemożność otrzymywania informacji marketingowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz na potrzeby optymalizacji działań marketingowych, badaniu opinii, budowaniu relacji handlowych i wizerunku oraz na realizacji marketingu bezpośredniego, polegającego na kierowaniu zapytań o zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu oraz na wysyłce materiałów marketingowych i informacji o promocjach w drodze korespondencji pocztowej, jak również na realizacji wewnętrznych celów administracyjnych firmy Dendros. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych firmie Dendros w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, call center, promocyjnych i marketingowych na rzecz Administratora, oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych, świadczą- ce usługi analityczne, informatyczne i hostingowe, świadczące usługi transportowe oraz z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, realizujące usługi księgowo-finansowe, audytorskie, kontrolne oraz prawne.

Zapisz się do newslettera