Zarejestruj się aby skorzystać ze wszystkich funkcji serwisu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowna/y Pani/Panie

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Dendros-konferencje i szkolenia, (dalej: Administrator)  ul. Osinowa 8a/13, 61-451 Poznań wydawca portalu e-warzywnictwo.pl

2. Jako administrator przetwarzamy Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, oraz organizowaniem konkursów i wysyłania newsletterów.

3. Jako administrator danych osobowych nie udostępniamy ich nikomu ani nie sprzedajemy

4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się poprzez telefon: 792 989 033 lub e-mail redakcja(at)ewarzywnictwo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tak długo, dopóki sami Państwo nie zrezygnują z otrzymywania od nas informacji oraz newslettera.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: ? żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ? żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ? żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ? żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ? przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, ? wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy  redakcja@ewarzynictwo.pl

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapisz się do newslettera