Analiza GUS: straty przechowywanych warzywach na poziomie ubiegłego sezonu

Analiza GUS: straty przechowywanych warzywach na poziomie ubiegłego sezonu

Do przechowywania w okresie zimy 2017/2018 przeznaczono około 4,7 mln t ziemniaków, tj. ok. 51,3% zbiorów z 2017 r. (w roku poprzednim ok. 50,6%). Straty w przechowywanych ziemniakach szacuje się na 11,1% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania podobnie jak w roku poprzednim – wynika z danych GUS.

GUS informuje, że największe straty w masie przechowywanych ziemniaków odnotowano w województwach: świętokrzyskim 12,8% i śląskim 12,6%.

Straty w przechowywanych warzywach obserwowano na ogół na poziomie zbliżonym do sezonu przechowalniczego 2016/2017, jedynie dla cebuli i selerów, były niższe. Podobnie jak w poprzednich sezonach przechowalniczych, odnotowano duże różnice w wysokości strat w zależności od rejonu kraju i sposobu przechowywania – informuje GUS.

GUS

Zakres dzialalności:

Wiadomości