11.07.2018
0X7A4719

Antidotum na suszę w warzywach
Negatywnym skutkiem związanym z deficytem wodnym jest zamykanie się aparatów szparkowych przez co utrudniony jest dostęp dwutlenku węgla do komórek roślinnych, a to przekłada się na mniejszą intensywność procesu fotosyntezy. O ile nie mamy wpływu na przebieg pogody i warunki klimatyczne o tyle możemy starać się zwiększać tolerancję roślin na stresy związane z suszą.

W ostatnich latach coraz częściej zauważalne są zmiany klimatyczne, które mają bezpośredni wpływ na produkcję roślinną na całym świecie. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO Ziemia na przestrzeni kolejnych stu lat ociepli się o 5 stop. C, co będzie miało bardzo negatywne skutki w przypadku produkcji rolniczej. W naszej strefie klimatycznej także ostatnimi czasy coraz częściej mamy do czynienia z niedoborami wody występującymi w czasie okresu wegetacji roślin. Wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, silny wiatr i duże nasłonecznienie, to sytuacje które coraz częściej obserwujemy wiosną i latem. Według IUNG-PIB w okresie od kwietnia do czerwca na terenie Polski wystąpiło zjawisko suszy rolniczej. W uprawie warzyw gruntowych w tym okresie według IUNG-PIB zjawisko suszy wystąpiło w 13 województwach, najmocniej nasiliło się w woj. podlaskim bo w 100% gmin. Na terenie Polski susza wystąpiła w 1590 gminach na łącznej powierzchni 32,77% gruntów ornych. Największe powierzchnie dotknięte suszą objęły województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, podlaskie. Tu susza objęła od 50,5-65,2% powierzchni gruntów ornych tych województw.

Można zwiększyć tolerancję warzyw na suszę
Susza to zjawisko bardzo negatywnie wpływające na wzrost i rozwój rośliny, a w efekcie na jakość i wielkość plonu. Deficyt wody oraz tolerancja rośliny na jej brak jest złożonym procesem zachodzącym na poziomie komórkowym. Negatywnym skutkiem związanym z deficytem wodnym jest zamykanie się aparatów szparkowych przez co utrudniony jest dostęp dwutlenku węgla do komórek roślinnych, a to przekłada się na mniejszą intensywność procesu fotosyntezy. Efektem tego jest ograniczony przyrost biomasy co ma z kolei wpływ na niższe plonowanie i gorsze parametry jakościowe. Powyżej 25 stopni C asymilacja CO? u roślin spada, a oddychanie jest bardziej intensywne przez co roślina szybko traci wigor.
O ile nie mamy wpływu na przebieg pogody i warunki klimatyczne o tyle możemy starać się zwiększać tolerancję roślin na stresy związane z suszą. Możemy to zrobić poprzez dostarczanie roślinom odpowiednich substancji, które zaaplikowane przed lub w trakcie wystąpienia stresu będą przyczyniały się do stymulacji wzrostu i ograniczenia strat jakościowych i ilościowych. Ważne jest wybranie odpowiednich preparatów, które wspomogą roślinę w trudnych dla niej warunkach.

Kompleksy biostymulujące na stres
W sytuacjach stresowych dla roślin można zastosować produkty z oferty Timac Agro, które wzbogacone są o kompleksy biostymulujące. Kompleksy te to ekstrakty z alg morskich skomponowane w odpowiednich proporcjach, które są źródłem aktywnych molekuł. Algi na co dzień żyją w warunkach bardzo trudnych, zmiennych i stresowych. Podczas przypływu narażone są bowiem na niską temperaturę, brak promieni słonecznych, wysokie zasolenie, brak powietrza a podczas odpływu na wysoką temperaturę, brak wody oraz uszkodzenia mechaniczne, np. przez noszony wiatrem piach. Mimo tak trudnych i zmieniających się warunków doskonale sobie radzą dlatego też, po odpowiednim przetworzeniu, stanowią bazę naszych dodatków biostymulacyjnych do produkowanych nawozów.

W gamie nawozów płynnych możecie Państwo znaleźć produkty zawierające kompleks Fertiactyl. W kompleksie tym znajduje się Glicyna-Betaina, która jest naturalną substancją występującą we wszystkich roślinach i wytwarzaną w warunkach stresowych jako reakcja obronna – skutecznie ogranicza działanie czynników stresowych. Dodatkowo poprawia efektywność procesu fotosyntezy. W kompleksie zawarta jest również Zeatyna, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa możliwość pobierania składników pokarmowych oraz wydłuża życie chlorofilu. Należy pamiętać że odpowiednio silny i dobrze rozbudowany system korzeniowy ułatwia roślinie funkcjonowanie w warunkach stresowych, takich jak susza czy też nadmiernej wilgotniści. Kompleks wzbogacony jest również o kwasy huminowe i fulwowe, które poprawiają strukturę gleby i powodują wzrost retencji wodnej oraz możliwość lepszego rozwoju systemu korzeniowego.
Kolejnym kompleksem zawartym w nawozach płynnych z gamy Fertileader jest SEACTIV. W kompleksie zawarta jest również Glicyna-Betaina jako substancja antystresowa. Jest tu także IzoPentyl Adeniny, czyli cytokinina, która stymuluje pobieranie i transport składników mineralnych i asymilatów. W kompleksie są również aminokwasy, które wpływają na wzrost aparatu wegetatywnego i korzeniowego, na produkcję białek i cukrów. Mikroskładniki w połączeniu z aminokwasami mogą być wchłonięte przez roślinę przy użyciu przestrzeni międzykutikularnych. Kompleks SEACTIV równa się szybkiemu i skutecznemu odżywieniu rośliny, co jest szczególnie ważne w sytuacjach zaburzonego wzrostu i rozwoju.

Produkty na bazie alg morskich
Produkty Timac Agro posiadają wymienione kompleksy niwelujące w dużej mierze problemy spowodowane deficytem wody. Zainteresowanych odsyłam do programu warzywniczego pod adresem: http://tait.pl/veg16 są tam opisane szczegółowo wszystkie kompleksy oraz zawierające je produkty wraz z zalecanym sposobem stosowania w różnych gatunkach.
Warto zatem pamiętać, że możemy pośrednio wpływać na rośliny podając im w odpowiednim czasie substancje biostymulujące, które mają za zadanie wspomóc i poprawić ich kondycję w warunkach niesprzyjających prawidłowemu wzrostowi i rozwojowi. Dlatego warto wybierać nawozy, wzbogacone o substancje pochodzenia naturalnego z roślin na co dzień żyjących w trudnych warunkach, a takimi roślinami są niewątpliwie algi morskie.

Materiał promocyjny

Karol Majchrowski
Główny Specjalista ds. warzywnictwa Timac Agro Polska


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.