25.04.2013
rolnik

ARiMR ułatwia start młodym rolnikom!

Na razie ponad 23 tysiące młodych rolników otrzymało z ARiMR wsparcie na inwestycje w swoich gospodarstwach z PROW 2007 – 2013

Są to młodzi mężczyźni w wieku do 25 lat, ze średnim wykształceniem rolniczym. Rozpoczynają działalność rolniczą dysponując gruntami o powierzchni od 10,38 ha do 15 ha, a inwestują głównie w maszyny i urządzenia rolnicze oraz ciągniki.

Tak można pokrótce scharakteryzować beneficjenta pomocy udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

To jedno z najpopularniejszych działań wdrażanych przez ARiMR w ramach tego Programu. Nabory wniosków o taką pomoc były ogłaszane czterokrotnie w latach 2008 – 2011. Wsparcie na “Ułatwianie startu młodym rolnikom” było skierowane do tych młodych ludzi, którzy są dobrze przygotowani do zawodu rolnika lub niewiele brakuje im żeby spełnić to wymaganie, albo też nabędą w niedługim czasie potrzebne umiejętności. Dlatego właśnie jednym z warunków przyznania takiej pomocy było posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, tj. wykształcenia rolniczego lub stażu pracy udokumentowanego np. ubezpieczaniem w KRUS jako domownik.

W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji młody rolnik zobowiązywał się do uzupełnienia wykształcenia w określonym czasie – 3 lata od wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Przy czym chodzi tutaj o potwierdzenie uzyskania odpowiedniego wykształcenia w postaci świadectwa wydanego przez placówki upoważnione przez MEN. Niestety część młodych rolników nie podeszła poważnie do spełnienia tego wymogu i teraz są zobowiązani do oddania otrzymanej unijnej  pomocy wraz z odsetkami. A są to niemałe pieniądze, ponieważ w początkowym okresie wdrażania tej pomocy młody rolnik otrzymywał 50 tys. zł wsparcia, a od 2010 roku premia ta wynosiła 75 tys. zł.

Zdarzało się również, że rolnicy, którzy otrzymali pomoc na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, w rzeczywistości nie mieli pojęcia gdzie znajdują się ich grunty, a bywało i tak, że były to po prostu nieużytki. Podczas sprawdzania takich gruntów okazywało się, że nie była tam prowadzona działalność rolnicza, a jedynymi “uprawami” były chaszcze lub krzaki. Zasady przyznawania pomocy z działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” jasno określają, że grunt musi być użytkowany rolniczo, zgodnie z dobrą kulturą rolną, inaczej nie może być objęty takim wsparciem, a jeżeli pomoc została już przyznana, rolnik wzywany jest przez ARiMR do zwrotu, wraz z odsetkami, otrzymanego wsparcia.

Większość rolników korzystających z premii na “Ułatwianie startu młodym rolnikom” przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 była uprawniona do ich otrzymania i dzięki tej pomocy może rozwijać swoje gospodarstwa rolne. Jednak faktem jest, że istnieje niewielka grupa rolników, którzy w związku z nie wywiązywaniem się z wcześniej podjętych zobowiązań będą musieli zwrócić otrzymaną premię.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.