06.02.2019
pieniądze

Zdjęcie: Fotolia

ARiMR znowu wypłaca pomoc suszową

ARiMR wznowiła wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź.

Pod koniec 2018 r. Agencja musiała wstrzymać wypłatę rekompensat. Powodem było wyczerpanie przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

O ponad 700 tys. zł więcej na rekompensatyPoczątkowo rząd przeznaczył na pomoc klęskową 1,5 mld zł. Ta kwota okazała się niewystarczająca. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło bowiem w ubiegłym roku 334 749 wniosków.  Wszystkie dotyczyły wsparcia finansowego w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę lub powódź. Ich łączna kwota wyniosła blisko 2,2 mld zł. Rząd na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Ardanowskiego podjął więc decyzję o zwiększeniu o ponad 700 tys. zł puli środków na rekompensaty.

Do tej pory otrzymało je łącznie 211 091 rolników. Na ich konta ARiMR przekazała prawie 1,6 mld zł. Od 28 stycznia, Agencja do 4 lutego zrealizowała 26 148 płatności na kwotę ponad 201 mln zł.

Źródło: ARiMR


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.