06.08.2016
25 sztuk bawełnicy na korzeniu marchwi to prog wskazujacy na koniecznosc zabiegu interwencyjnego

25 sztuk bawełnicy na korzeniu marchwi to prog wskazujacy na koniecznosc zabiegu interwencyjnego

Bawełnica topolowo-marchwiana atakuje

W ciągu kilku ostatnich dni na plantacjach marchwi w okolicach Wrocławia stwierdzono naloty pierwszego pokolenia bawełnicy topolowo-marchwianej. Zalecamy w najbliższym czasie wykonanie lustracji na polach uprawnych w celu określenia zagrożenia i wykonania odpowiednich zabiegów. Przy dużym nasileniu bawełnicy topolowo-marchwianej straty w plonie mogą sięgać nawet 50% plonu. Sygnałem do rozpoczęcia ochrony jest obecność 25 mszyc na jednym korzeniu.

Bawełnica z marchwi

Bawełnica topolowo-marchwiana jest mszycą dwudomową, a szkody wyrządza jedynie na plantacjach marchwi. Zimowanie oraz rozwoju pierwszych 3-6 pokoleń odbywa się na topolach. Mszyce zasiedlające marchew oraz topole różnią się od siebie rozmiarem oraz barwą. Osobniki, które możemy spotkać na korzeniach marchwi są jasnożółte o długości 3 mm, natomiast te zasiedlające topolę są jasnozielone długości około 2,5 mm. Obecność mszycy na topoli można stwierdzić na liściach, na nich pojawiają się galasy wzdłuż nerwu głównego. Pierwsze loty bawełnicy obserwowane są już na początku sierpnia i trwają aż do pierwszych przymrozków. Bawełnica najczęściej pojawia się na glebach ciężkich i polach zlokalizowanych w sąsiedztwie topoli. Żerowanie mszycy na korzeniach marchwi nie pozostawia widocznych uszkodzeń jednak ich wzrost zostaje zahamowany. Aby stwierdzić obecność szkodnika na plantacji należy wykonać odkrywki w kilku miejscach, jeśli znajdziemy na korzeniach białą, watowatą woskowinę, a pod nią kolonię mszyc przekraczającą 25 sztuk należy podjąć działania interwencyjne. Zabieg należy powtórzyć po 10 dniach. Ochronę chemiczną przeciwko bawełnicy stosuje się głownie na plantacjach marchwi na późny zbiór.

Silna presja bawełnicy topolowo-marchwianej na roślinach

25 sztuk bawełnicy na korzeniu marchwi to próg wskazujący na konieczność zabiegu interwencyjnego

Obecnie do zwalczania bawełnicy topolowo-marchwianej zarejestrowany jest jeden preparat – Proteus 110 OD. W przypadku stwierdzenia obecności na plantacji marchwi bawełnicy należy wykonać dwukrotne opryskiwanie preparatem w odstępie 10 dniowym w dawce 0,75 l/ha.

Małgorzata Srebro


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.