Bayer finalizuje przejęcie Monsanto

Bayer finalizuje przejęcie Monsanto

Leverkusen, 7 czerwca 2018 r. – W czwartek Bayer z powodzeniem zakończył transakcję przejęcia Monsanto. Akcje amerykańskiej spółki nie będą już dłużej notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ponieważ Bayer jest obecnie jedynym właścicielem Monsanto Company. Udziałowcom Monsanto wypłacona zostanie kwota 128 USD za akcję. Bank J.P. Morgan udzielił Bayer wsparcia w obsłudze płatności za największą transakcję przejęcia w historii firmy. Zgodnie z warunkiem dopuszczalności, wskazanym przez amerykański Departament Sprawiedliwości, integracja Monsanto z Bayer będzie mogła się rozpocząć niezwłocznie po zakończeniu procedury zbycia wybranych aktywów na rzecz spółki BASF. Rozpoczęcia procesu integracji należy oczekiwać za około dwa miesiące.

” Dziś wielki dzień: dla naszych klientów – rolników z całego świata, którym będziemy mogli pomóc w dalszej poprawie wydajności i ochronie plonów; dla naszych udziałowców – ponieważ transakcja ta niesie potencjał ogromnych korzyści; a także dla konsumentów i ogółu społeczeństwa – ponieważ będziemy w stanie jeszcze lepiej pomóc rolnikom na całym świecie wytwarzać w sposób zrównoważony bardziej zdrową żywność w bardziej przystępnych cenach. podkreślił Werner Baumann, prezes zarządu Bayer.  Jako wiodąca pod względem innowacyjności organizacja w sektorze rolnictwa, oferujemy pracownikom na całym świecie atrakcyjne stanowiska oraz możliwości rozwoju – dodał Baumann.  Cele, jaki sobie stawiamy w zakresie zakresie zrównoważonego rozwoju są dla nas równie ważne, jak cele finansowe. Zamierzamy sprostać wzmożonej odpowiedzialności, jaka wiąże się z czołową pozycją w sektorze rolnictwa. Dążymy również do pogłębienia dialogu społecznego.

Zamknięcie transakcji jest ważnym etapem na drodze do urzeczywistnienia wizji stworzenia wiodącej organizacji, wspierającej rolników w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia produktywności i zrównoważonego rozwoju, dla dobra naszej planety i konsumentów – powiedział Hugh Grant, ustępujący prezes i dyrektor generalny Monsanto.  Jestem dumny z drogi, którą utorowało Monsanto, i spodziewam się, że połączone organizacje zagwarantują dalszy rozwój nowoczesnego rolnictwa.

Na czele połączonego działu Crop Science stanie Liam Condon – członek zarządu Bayer; wydarzy się to po rozpoczęciu integracji, . Do tego momentu Monsanto będzie funkcjonować niezależnie od Bayer.

bayer.com

Zakres dzialalności:

Wiadomości