26.11.2013
cebulaa

U

BGŻ: Produkcja cebuli w UE spadnie o 6 proc.

W 2013 roku zbiory cebuli w krajach Unii Europejskiej ukształtują się na niskim poziomie. Według AMI (ami-informiert.de), łącznie w krajach wspólnoty spadek wynieść ma 6 proc., co będzie drugą z rzędu obniżką. Istotnie, bo aż o 11 proc. w stosunku do 2012 roku zmniejszyć mają się zbiory w Niemczech.

AMI w październiku informowała również (za Hasło Ogrodnicze 11/2013), że zapasy cebuli w tym kraju na początku miesiąca wynosiły 186 tys. ton, co oznaczało że były o 17 proc. niższe niż przed rokiem i o 30 proc. mniejsze niż przed dwoma laty.

Biorąc pod uwagę inne kraje Unii, spadek zbiorów w tym roku, jeśli chodzi o cebulę, dotknie również Francję czy też Wielką Brytanię. Także w Polsce tegoroczna produkcja obniży się w stosunku do 2012 roku. GUS we wrześniowych szacunkach prognozował, że spadek wynieść ma o 4,9 proc., do poziomu 611 tys. t. Będzie to również drugą z kolei obniżką zbiorów tego warzywa w kraju.

Mniejsza podaż cebuli na rynkach europejskich przełożyła się wyraźnie na wzrosty cen. W Polsce w skupie do konsumpcji bezpośredniej za kilogram cebuli w pierwszej połowie listopada płacono średnio 1,09 zł netto czyli o 53 proc.więcej niż przed rokiem (dane Ministerstwa Rolnictwa). Większa skala wzrostów obserwowana była na rynkach hurtowych. W Broniszach w pierwszych dwóch dekadach bieżącego miesiąca cebulę oferowano w cenach 1,03-1,49 zł/kg tj. 2,5-krotnie wyższych w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. W skupie do przetwórstwa wzrosty cen wyniosły natomiast 90-110 proc.

Znaczne wzrosty cen odnotowano nie tylko w Polsce. W Niemczech według AMI średnio w listopadzie 2013 roku ceny cebuli wyniosły 24 euro/100 kg, co oznaczało, że były o 53 proc. wyższe niż przed rokiem, a także ponad 3-krotnie wyższe niż dwa lata wcześniej. Z kolei dane Department Of Environment, Food And Rural Affairs (www.gov.uk), dotyczące rynku brytyjskiego wskazują, że w październiku br. hurtowe ceny cebuli białej w Wielkiej Brytanii wzrosły średnio o 30 proc. w porównaniu do października 2012 r. i o blisko 50 proc. w relacji do 2011 roku.

Sytuacja podażowa w kraju oraz na rynkach europejskich daje podstawy by sądzić, że ceny polskiej cebuli będą utrzymywać się na wysokim poziomie w całym sezonie 2013/2014. Wiele będzie zależeć od jakości cebuli z tegorocznych zbiorów, która wpłynie na jej przydatność do przechowywania jak również zapotrzebowania importowego ze strony krajów europy wschodniej – m.in. Ukrainy. Informacje fruit-inform.com mówią jednak, że tegoroczna podaż cebuli na rynku ukraińskim jest niska, co także przekłada się na wzrosty cen tego warzywa w tym kraju.

Źródło: Bank BGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.