04.04.2019
cebula rozsada

Boxer na chwasty na plantacjach cebuli z rozsady oraz z dymki. Na “przeciwnika” działa doglebowo i nalistnie

Jednym z efektywnych rozwiązań zwalczania chwastów w uprawie warzyw jest użycie preparatu, który na “przeciwnika” działa doglebowo i nalistnie. Taką “robotę” na plantacjach cebuli z rozsady oraz z dymki może wykonać preparat Boxer 800 EC.

Cebula jest “ulubionym” przez producentów warzywem. W ostatnich latach każdego roku uprawiana jest w Polsce na ok. 25 000 ha. W 2019 r. za sprawą niskiej podaży towaru a co za tym idzie wysokiej ceny w całym sezonie 2018/19 dużym zainteresowanie cieszą się nasiona tego gatunku, ale zaskakuje skala zainteresowania uprawą cebuli z dymki oraz z rozsady (prognozuje się ok. 350 ha z rozsady).

Szacuje się, że wcześnie wyprodukowana cebula w sezonie 2019 “zapłaci” a najwcześniejszy plon, poza cebulą zimującą, mogą pozwolić uzyskać uprawy z rozsady i z dymki. Tegoroczny przebieg pogody jest na tyle korzystny, że w porównaniu z rokiem ubiegłym można było znacznie wcześniej rozpocząć przygotowanie gleby do założenia upraw. Aktualnie w wielu rejonach kraju dymka została posadzona lub prace te zmierzają ku końcowi. Na Kujawach a także w Wielkopolsce sadzenie rozpoczęto sadzenie rozsady cebuli w polu. Czas pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu rośliny uprawnej przed chwastami.

Chwasty generują duże straty
Wiadomym jest, że cebula jest gatunkiem szczególnie wrażliwym na zachwaszczenie. Praktyczny program odchwaszczania tego warzywa w produkcji z rozsady oraz z dymki różni się od zaleceń rekomendowanych w uprawie z siewu nasion bezpośrednio do gruntu. Zwłaszcza w uprawach z rozsady możliwości ogranicza urzędowo mała liczba herbicydów dopuszczona do stosowania. Niektóre zabiegi są wykluczone ze względu na fazę rozwojową. A czy liczba chwastów jest mniejsza? Na ogół nie brakuje ich! Glebowy bank nasion chwastów uzależniony jest m.in. od poprawności wcześniej realizowanej agrotechniki na danym polu.

Przyczyną obniżenia plonów cebuli może być m.in. duże zachwaszczenie komosą białą, gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, przytulią czepną, fiołkiem polnym, rdestem powojowy, rumiankiem pospolity czy wiechliną roczną. Badania wskazują, że w konkurencji z rocznymi chwastami zdolność fotosyntezy i wynikająca z niej wielkość roślin cebuli zostają znacznie zmniejszone. Tworzenie blaszek liściowych jest opóźnione i powstaje mniej liści. Szczypior taki zamiera szybciej niż u roślin na plantacjach wolnych od chwastów. Ponadto znaczna część zastosowanych nawozów jest pobrana przez chwasty; m.in. pokaźna ilość wysianego azotu oraz potasu.

Boxer 800 EC selektywny na plantacjach cebuli z dymki oraz z rozsady
W walce z chwastami na plantacjach cebuli z dymki oraz z rozsady wskazuje się na wysoką skuteczność metody chemicznej i mechaniczno-chemicznej. Do chemicznego ograniczania chwastów na plantacjach tego warzywa produkowanego z rozsady zarejestrowany jest selektywny preparat Boxer 800 EC (herbicydy selektywne zwalczają chwasty, nie uszkadzają rośliny uprawnej, herbicydy nieselektywne niszczą większość roślin). Jego substancją czynną jest prosulfokarb.

Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w wielu gatunkach roślin warzywnych (cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, słoneczniku, ale i rolniczych (w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, ziemniakach, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, soi, lnie zwyczajnym, konopiach siewnych) oraz roślinach ozdobnych.

4,0 l/ha na plantacjach cebuli z rozsady i z dymki
Jak stosować Boxer 800 EC na plantacjach cebuli z rozsady i z dymki? Otóż maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania została określona na 4,0 l/ha. A zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 3,0-4,0 l/ha. Warto pamiętać, że wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7 dni po posadzeniu rozsady lub dymki. Zalecana ilość wody to 200-300 l/ha. Aby ograniczyć stres rośliny uprawnej zalecane jest opryskiwanie średniokropliste. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli. Istotną informacją przy wiosennych często zmiennych warunkach pogodowych jest fakt, że Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty już w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu występujące po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka. Zwalcza on głównie roczne chwasty dwuliścienne (w tym samosiewy rzepaku), niektóre jednoliścienne przed wschodami i wcześnie po wschodach w fazie liścieni do 2-3 liści.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Syngenta

Artykuł sponsorowany



Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.