04.09.2018
16

Cebula na szprycy w żyłę. Odmiany, żywienie oraz ochrona w Liszkowie

Bieżący rok, to imponujące wyniki uprawy cebuli w technologii z fertygacją plantacji. Można się było o tym przekonać na polu Wojciecha Wiecheckiego gospodarującego w miejscowości Liszkowo na Kujawach.

Pod koniec okresu wegetacji cebuli w roku bieżącym firmy Hazera, Timac Agro, Bayer, Integra24 oraz AS Crop zorganizowały spotkanie cebulowe na plantacji Wojciecha Wiecheckiego w miejscowości Liszkowo na Kujawach.

Wojciech Wiechecki – gospodarz spotkania

Cebula produkowana w technologii z wykorzystaniem fertygacji

Było ono okazją do zweryfikowania odmian, nawożenia oraz ochrony cebuli w technologii z fertygacją roślin. Metoda ta od niedawna praktykowana jest przez niektóre gospodarstwa w naszym kraju. Znaczne koszty produkcji w tej metodzie uprawy hamowały jej rozwój w ostatnich latach, m.in. dlatego, że nie było dostatecznego zwrotu inwestycji. Nieliczni ogrodnicy ponoszą jednak ryzyko i inwestują w instalacje do fertygacji oraz inne środki produkcji potrzebne do tej technologii. Jednym z takich ryzykantów, ale także producentem, który zna z praktyki korzyści płynące z takiego rozwiązania  – prowadzi kilkuhektarową plantację truskawki na fertygacji – jest Wojciech Wiechecki. W 2018 r. na 1,5-hektarowej plantacji cebuli założył linie kroplujące i żywił przez nie rośliny cebuli czterech odmian – Valentino F1  (mieszaniec w typie hiszpańskim, którego cebule rekomendowane są m.in. do obierania, główki można przechowywać do końca grudnia); Meranto F1 (wczesny mieszaniec w typie amerykańskim, rekomendowany do przechowywania do marca); Francisco (uznana na rynku odmiana ustalona) oraz Scaldis F1 (mieszaniec w typie amerykańskim, do przechowywania do marca). Wyróżniająca się odmianą – wielkością główek na fertygowanej plantacji Wojciecha Wiecheckiego była odmiana Valentino F1. Wielu producentów swoją uwagę kierowało także na odmianę Meranto F1. Szczegółowe charakterystyki odmian cebuli firmy Hazera na spotkaniu przedstawił jej reprezentant, Michał Lewandowski.

Michał Lewandowski, Hazera


3000-3500 zł/ha za komfortowe odżywienie
Podkreślić należy, że plantacja cebuli u Wojciecha Wiecheckiego została założona z nasion precyzyjnych a ponadto na 1 ha wysiano dość dużo, bo 3,5 jednostki nasion. W okresie po siewie nasion panowały dobre warunki wilgotnościowe, co przełożyło się na dużą obsadę roślin na jednostce powierzchni. Trzeba było wyżywić tę dużą liczbę roślin. Ogrodnik w opinii wielu przybyłych na plantację producentów podołał temu zadaniu. Wojciech Wiechecki podkreślał, że cel osiągnął dzięki doradztwu i produktom firmy Timac Agro. Na plantacji przed siewem cebuli zastosowano nawóz Eurofertil 33 N-Process w dawce 400 kg/ha (zawiera on w swoim składzie w %: 8 N, 8 P2O5, 17 K2O – w formie siarczanowej, 3 MgO, 29 SO3, 14 CaCO3, 0,1 Zn, 0,15 B oraz substancję biostymulującą N-Process). Magdalena Banasiak z firmy Timac Agro Polska podczas spotkania w Liszkowie wyliczała korzyści, jakie daje N-Process. Warto pamiętać, że kompleks ten “pracuje” dla rolnika w trzech obszarach. Pierwszy z nich związany jest z dystrybucją azotu z granuli nawozu, kolejny obszar to aktywacja azotu glebowego i w końcu trzeci, to wpływ na efektywność procesów fizjologicznych w roślinie związanych z gospodarką azotem – mówiła Magdalena Banasiak.

Magdalena Banasiak, Timac Agro Polska

Pracownicy firmy Timac Agro w Liszkowie prezentowali także nowoczesne urządzenia do analizy gleby oraz roślin pod kątem zawartości składników. Maciej Sroczyński z firmy Timac Agro Polska mówił: oprócz naszych produktów oferujemy również profesjonalne doradztwo oraz serwis w postaci badań pH gleby, fluorymetrii oraz przy współpracy ze stacjami chemiczno-rolniczymi, badania glebowe. Odpowiednia diagnoza podstawowych parametrów jest podstawą profesjonalnego doradztwa oraz właściwego odżywiania roślin i gleby. Staramy się stale edukować i rozwijać, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Jednym z najnowszych urządzeń na wyposażeniu naszych doradców jest skaner glebowy, który w kilka minut pozwala ocenić zawartość w glebie azotu, fosforu, potasu, węgla organicznego, a także określić jej odczyn.


Skaner glebowy doradców Timac Agro Polska

Przypomnę, że już od kilku lat prowadzimy u producentów warzyw ocenę odżywienia na podstawie analizy materiału roślinnego fluorymetrem. Jak widać na plantacji cebuli u Pana Wiecheckiego nasze doradztwo, oparte o wyżej przywołane analizy dało wymierne efekty. Nasz doradca na tym terenie, Magdalena Banasiak szacuje plon z hektara wyższy o ok. 30 t w porównaniu z uprawami żywionymi w sposób konwencjonalny.

Fluorymetr do określenia stanu odżywienia rośliny

Podczas spotkania Magdalena Banasiak zaprezentowała program fertygacji cebuli w Liszkowie. Żywienie tą metodą było prowadzone od 1 VI do 10 VIII, 2 razy w tygodniu po 25 kg nawozu stosownego do danej fazy wzrostu roślin / 1,5 ha. Przez pierwsze 2 tygodnie do fertygacji używano nawóz KSC I (żółty) – NPK 14 – 40 – 5 + 13 SO3, 0,1 B, 0,05 Cu, 0,1 Fe, 0,01 Mo oraz 0,1 Zn. Następnie przez kolejne 5 tygodni na przemiennie aplikowano KSC V (różowy) oraz KSC VII (perłowy). Pierwszy w swoim składzie posiada (%): NPK 8 – 16 – 42 + 0,1 B, 0,1 Fe, 0,05 Mn, 0,01 Zn a drugi – NKCaO 15 – 9 – 20.

Co wyróżnia nawozy KSC? Zapytała podczas spotkania przedstawicielka Timac?a, a po upływie chwili informowała: KSC, to nawozy krystaliczne o bardzo dobrej rozpuszczalności. Zawierają w swoim składzie: substancje, które wspomagają przemieszczanie się składników pokarmowych i asymilatów; intensyfikują podziały komórkowe; pobudzają wzrost elongacyjny – wydłużeniowy komórek; wpływają na rozwój flory bakteryjnej w ryzosferze; zapobiegają starzeniu się chloroplastów – przedłużają przez to produktywność rośliny; chronią przed nadmiernym zasoleniem w komórkach regulując pobieranie wody i jej transpirację oraz zabezpieczają organy komórkowe przed uszkodzeniem w sytuacjach stresowych. Uzyskujemy ten efekt poprzez obecność : cytokinin, kwasu alginowego, kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej, kwasu abscysynowego, kwasu indolilooctowego, cukrów, betainy i witamin. Kompleks biostymulujący zawarty w produkcie nosi nazwę PHYT – ACTYL.

Wielkość cebuli na plantacji 10 sierpnia 2018 r.

Przed kolejnym już sezonem warto wiedzieć, że fertygacja, to nie jest to samo co nawożenie płynne. Dlaczego? Otóż w nawożeniu płynnym nie ma korelacji między potrzebami wodnymi i pokarmowymi roślin. Mówił o tym wiele, profesor Andrzej Komosa, m.in. podczas Wielkiej Majówki Timac Agro Polska.

Ochrona cebuli na fertygacji

Radosław Suchorzewski z firmy Bayer podczas spotkania w Liszkowie omówił ochronę cebuli przed chorobami i szkodnikami. Specjalista zwrócił uwagę, że sezon 2018, to problem dużej presji wciornastków. W walce z tym szkodnikiem przedstawiciel Bayer’a rekomendował wykonywanie zabiegów dużą ilością wody. Wskazywał na aplikacje cieczy roboczej dyszami grubokroplistymi, te bowiem łatwiej dostają się do nasady liści – gdzie znajduje się szkodnik. Tegoroczny problemy, to także różowienie korzeni i fuzarium – mówił Radosław Suchorzewski.

Radosław Suchorzewski z firmy Bayer zwracał uwagę, że wciornastek lubi przebywać u nasady szczypioru

Na plantacji Wojciecha Wiecheckiego stosowano kilka preparatów z ofert firmy Bayer. 16. czerwca rośliny opryskano fungicydem Luna Experience w połączeniu z mankozebem (0,5 l + 2 kg/ha), 4. lipca zastosowano Infinito z mankozebem (1,6 l + 2 kg/ha), 11. lipca użyto Fandango z mankozebem (1 l + 2 kg/ha), 17. lipca stosowano Luna Experience w połączeniu z mankozebem (0,5 l + 2 kg/ha), 26. lipca po raz drugi użyto Fandango z mankozebem (1 l + 2 kg/ha) a 2. sierpnia sam mankozeb (2 kg/ha).

Zabiegi fungicydowe wykonane na fertygowanej plantacji cebuli

Radosław Suchorzewski akcentował fakt przyspieszenia wegetacji roślin o co najmniej dwa tygodnie w bieżącym sezonie wegetacyjnym, dlatego należało wcześniej niż w minionych sezonach rozpocząć ochronę cebuli. Warto pamiętać, że rośliny odmian w typie amerykańskim i hiszpańskim są bardziej wrażliwe na mączniaka rzekomego niż Rijnsburgery, dlatego ochrona tego typu cebuli powinna być intensywniejsza. W roku 2018 presja sprawcy tej choroby nie była duża – podkreślał Radosław Suchorzewski.

Warto pamiętać, ze firma Bayer zarejestrowała w naszym kraju herbicyd Bandur do stosowania m.in. w cebuli

Pierre-Yves Boulet z firmy AS Crop omówił regulator wzrostu Itcan 270 SL do stosowania na plantacjach cebuli, aby zabezpieczyć ja przed wyrastaniem szczypioru podczas magazynowania po zbiorze. Produkt polecany jest także do stosowania w produkcji ziemniaka – zapobiega kiełkowaniu bulw podczas przechowywania.

Pierre-Yves Boulet z firmy AS Crop

Substancją czynną preparatu jest hydrazyd maleinowy. Produkt wyróżnia się płynna formułą (SL), co ma korzystny wpływ na przygotowanie cieczy roboczej (dodanie go do zbiornika opryskiwacza w momencie gdy ten jest już znacznie napełniony ogranicza spienianie się cieczy). Regulator zaleca się stosować wieczorem, nie wcześniej niż gdy 10%, ale nie później niż gdy 50% roślin ma wyschniętą szyjkę i załamany szczypior, tj. około 10-15 dni przed zbiorem (od BBCH 47-48).

Dr inż. Marcin Bartczak

Uczestnicy spotkania w Liszkowie


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.