20.11.2019
0X7A8690

Cebula stan rynkowy. Tygodniowo importowaliśmy 250 TIRów cebuli

Prognozuje się, że polskiej cebuli zabraknie, a w pierwszej połowie 2020 będzie to silniej odczuwalne. Aktualnie na rynku część towaru nadaje się do pilnego przerobienia. Za “problematyczną” cebulę oferuje się 0,35-0,45 zł/kg.

Tegoroczny sezon cebulowy z pewnością jest nietypowy. Po sezonie z niskimi plonami odnotowaliśmy historycznie wysokie ceny. W 2019 r. plony są jeszcze niższe – szacunki GUS-u wskazują na spadek zbiorów z 565 na 525 tys. ton i to przy wzroście areału uprawy, a poziom cen z ubiegłego sezonu ciągle jest odległy. Stabilizacja cen na rynku wynika m.in. z wysokiej holenderskiej produkcji – tegoroczne zbiory w tym kraju szacuje się na poziomie około 1 500 tys. ton, tj. 600 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym. Prognozuje się, że polskiej cebuli zabraknie, a w pierwszej połowie 2020 będzie to silniej odczuwalne. Brakujący towar dociera z zagranicy, a Polska w ujęciu ilościowym z eksportera netto cebuli stała się importerem netto wg danych za pierwsze 7 miesięcy 2019 roku.

Okres Eksport Import
tys. t zł/kg tys. t zł/kg
2017 132 593 1,48 50 761 0,99
2018 161 858 1,94 65 948 1,13
2018 I-VII 93 156 1,58 32 243 1,04
2019 I-VII 78 511 3,16 111 831 1,52

Export i import w wybranych okresach: cebula i szalotka świeża oraz schłodzona

Rekordowy był luty 2019 r., kiedy to zaimportowaliśmy około 25 tys. ton cebuli tzn. że do Polski dotarło około 1000 TIRów w 28 dni. Prawie 80 procent z tej puli przypadło na wschodni kierunek (kraje takie jak, Białoruś, Kazachstan, Rosja, Uzbekistan). W tabeli obrazującej import cebuli z wybranych krajów widać jak bardzo interesująco wygląda poziom ceny odnotowany przez GUS w tym okresie za ten towar.

Import z wybranych krajów w lutym 2019: cebula świeża lub schłodzona, oprócz cebuli dymki

Kraj Tys. t Cena zł/kg
Białoruś 7 229 0,74
Kazachstan 8 334 0,77
Rosja 1 977 0,70
Uzbekistan 1 222 0,91
Holandia 3 407 1,82

(opracowanie własne, GUS)

Trudna aktualna cebulowa sytuacja

Aktualnie na rynku część towaru nadaje się do pilnego przerobienia – niektórzy z plantatorów nie zdają sobie sprawy ze stanu cebulowych pryzm i z tempa ich psucia się.

Stan cebuli w zwykłej (grawitacyjnej) przechowalni

Dlaczego sytuacja jest trudna? Wiele towaru nie udało się zebrać w dobrych warunkach. Cebula często była przegrzana – zwłaszcza ta zbierana w sierpniu. Relatywnie dobre warunki do zbioru były na początku września. Plantacje po tym terminie otrzymały sporą dawkę opadów. Z cebul wyrosły świeże korzenie, nawet kilkucentymetrowe, towar jest pobudzony.

Przyczyną aktualnych problemów – pobudzenia, gnicia, mięknięcie, tzw. pocenie pryzm jest zebranie zbyt gorącego, zbyt wilgotnego, często po deszczach towaru

Szalotka jest wybitnie wrażliwa na wilgoć i bardzo szybko tworzy nowe korzenie

Relatywnie dobrej jakości są plony, gdzie umiejętnie stosowano saletry wapniowe lub nawozy na ich bazie. Mniej problemów było na plantacjach żywionych bezchlorkowym źródłem potasu. Swoje możliwości pokazały plantacje fertygowane. Właściwe wykarmienie cebuli sprzyja jej trwałości pozbiorczej, podobnie jak utrzymanie plantacji w dobrej zdrowotności, z czym bywało różnie. Towar pobudzony, miękki, z objawami gnicia kierowany jest obecnie do szybkiej sprzedaży na obieranie. Rynek tak naprawdę czeka na mróz, który corocznie przynosił ożywienie w handlu. Aktualne ceny za “problematyczną” cebulę to 0,35-0,45 zł/kg (towar przeznaczony wyłącznie na obieranie). Pewna grupa producentów w związku na relatywnie niska cenę cebuli decyduje się na podniesienie jej wartości poprzez jej obranie i oferowanie na rynek cebuli już obranej. Towar do workowania, często z dokumentami GlobalGAP wycenia się na 0,7-0,85 zł/kg – luz lub big bag. Ceny towaru workowanego uzależnione są od rejonu/giełdy tam działającej.

Szalotka jest wybitnie wrażliwa na wilgoć i bardzo szybko puszcza świeże korzonki.

Wojciech Kopeć

Yara Poland


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.