06.05.2019
2e72ae55-3fa9-4a13-9ed8-86ebb06890d0

Ceny skupu warzyw na eksport w I kwartale 2019 roku

W I pierwszym kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku, najbardziej wzrosły ceny cebuli ponad czterokrotnie, kapusty głowiastej białej prawie czterokrotnie, a marchwi o 150 proc.

Eksport warzyw świeżych w II połowie 2018 r. wg nieostatecznych danych wyniósł 264,8 tys. ton i był wyższy o 12,1 proc., wobec 236,3 tys. ton w II połowy 2017 r., a jego wartość, w wyniku wysokich cen 2018 r., wzrosła o 24,7 proc. do 170,3 mln EUR. W styczniu 2019 r., wobec stycznia poprzedniego roku, Polska wyeksportowała o około 5,0 proc. więcej warzyw świeżych (33,4 tys. ton), a ze względu na duży wzrost cen, wartość eksportu zwiększyła się o 45 proc. do 20,2 mln EUR.

W styczniu 2019 r., w stosunku do notowań z grudnia 2018 r., oferowane przez firmy eksportujące ceny skupu większości warzyw wzrosły. Najbardziej podrożały warzywa kapustne ? kapusta pekińska o 19,6 proc., kapusta głowiasta czerwona o 14,8 proc., a także kapusta głowiasta biała 5,6 proc. Z warzyw cebulowych najbardziej podrożała cebula o kalibrażu 50 mm+ (o 19,1 proc.). Ceny marchwi wzrosły o 3,1 proc., a obniżyły się o 1,8 proc. ceny buraków ćwikłowych. Nie zmieniły się ceny selerów. W stosunku do stycznia 2018 r. ceny w styczniu br., w wyniku małej podaży warzyw na rynku krajowym i w większości krajów Europy, były dla wszystkich gatunków wyższe. Ponad trzykrotnie podrożała kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona o 72,2 proc., a pekińska tylko o 0,4 proc.. Przeciętna cena cebuli o kalibrażu 40 mm+ zwiększyła się o 203 proc. Ceny warzyw korzeniowych, których podaż również nie nadążała za popytem rosły bardzo dynamicznie. Selery podrożały o 196,1 proc., marchew o 138,1 proc., a buraki ćwikłowe o 22,2 proc. W porównywanych okresach zwiększyły się też ceny ziemniaków (o 75 proc.).

W lutym 2019 r. wobec stycznia br. w wyniku zmniejszających się zapasów produktów dobrej jakości wzrosły ceny skupu większości warzyw z przeznaczeniem na eksport. Kapusta głowiasta biała podrożała o 51,1 proc., kapusta pekińska o 3,3 proc., kapusta głowiasta czerwona o 1,6 proc. Ceny cebuli zwiększyły się o 4,7 proc. W przypadku warzyw korzeniowych, najbardziej wzrosły ceny marchwi (o 4 proc.), selerów (o 3,6 proc.), a nieznacznie buraków ćwikłowych (o 0,2 proc.). Ceny skupu oferowane producentom przez firmy eksportujące za warzywa w lutym br., w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r, charakteryzowały się ponownie dużymi wzrostami. Kapusta głowiasta biała podrożała o 373,1 proc., kapusta głowiasta czerwona o 75 proc. a z kapust najmniej kapusta pekińska o 1,7 proc. Droższa była też cebula (o 202,1 proc.). Spośród warzyw korzeniowych najbardziej wzrosły ceny marchwi (o 125,1 proc.), selerów (o 38,3 proc.), a mniej buraków ćwikłowych (o 8,0 proc.). Ziemniaki były dwukrotnie droższe niż w lutym poprzedniego roku.

W marcu br., w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się podaż towaru wysokiej jakości a ceny skupu warzyw z przeznaczeniem na eksport zmieniały się mniej dynamicznie. Najbardziej podrożała kapusta pekińska (o 38,9 proc.). Ceny kapusty głowiastej białej oraz kapusty głowiastej czerwonej po wysokim wzroście w lutym nie zmieniły się. Droższa w omawianych okresach była marchew (o 1,7 proc.) oraz selery korzeniowe (o 0,3 proc.). Potaniały natomiast buraki ćwikłowe (o 2 proc.). Ceny cebuli ustabilizowały się w marcu, a nawet nieznacznie spadły w ostatniej dekadzie, do czego przyczynił się import tańszego towaru z Kazachstanu, ale już pod koniec miesiąca ceny cebuli ponownie zaczęły rosnąć. W marcu br., wobec marca 2018 r., ceny wszystkich warzyw były wyższe, a różnice te były większe niż w lutym. Na rynku krajowym, ale i w krajach europejskich podaż kapusty głowiastej białej gwałtownie spadła do poziomu “krytycznego”. Producenci nie spodziewali się, że ceny w porównaniu z marcem poprzedniego roku poszybują i będą ponad pięciokrotnie wyższe. Mniejsze wzrosty cen, w omawianych okresach zanotowano na koniec sezonu dla kapusty głowiastej czerwonej (o 75,0 proc.) oraz kapusty pekińskiej (o 39,6 proc.). Pod koniec kwietnia zaczną się w Polsce zbiory wczesnych odmian kapust spod osłon i rosnący popyt na te warzywa zostanie zaspokojony. Cebula zwyczajna podrożała o 202,1 proc. W całej unii były duże problemy z podażą cebuli, ponieważ zapasy tego warzywa były zdecydowanie niższe niż w poprzednim roku, także w krajach, które są największymi producentami cebuli jak: Holandia, Austria czy Niemcy. W skupie na eksport wzrosły też ceny warzyw korzeniowych, w tym najbardziej marchwi (o 125,1 proc.). Selery korzeniowe podrożały o 38,3 proc., a buraki ćwikłowe, na które nie było w tym okresie zapotrzebowania w handlu zagranicznym, tylko o 8,0 proc..

W całym I kwartale br. wobec I kwartału 2018 r. ceny skupu warzyw oferowane przez firmy eksportujące, w wyniku niskich zbiorów krajowych w poprzednim roku i podobnie dużych niedoborów towaru w Europie, były zdecydowanie większe. Produkcja warzyw gruntowych w 2018 r., wobec poprzedniego roku, szacowana przez GUS była mniejsza o ponad 10%, a konsekwencją tego były wzrosty cen warzyw na wszystkich poziomach rynku. Spośród warzyw kierowanych na eksport w I pierwszym kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku, najbardziej wzrosły ceny cebuli ponad czterokrotnie, kapusty głowiastej białej prawie czterokrotnie, a marchwi o 150 proc.

Tak wysokie ceny skupu w sezonie 2018/2019 przyczynią się do zwiększenia powierzchni uprawy warzyw gruntowych w 2019 r., a przy sprzyjających warunkach klimatycznych w okresie wegetacji zbiory będą wysokie i ceny skupu drastycznie się obniżą. Dodatkowym problemem może być zwiększona produkcja w krajach unijnych, co przyczyni się do wzrostu konkurencji na zagranicznych rynkach zbytu.

Mgr inż. Irena Strojewska

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PIB w Warszawie


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.