21.04.2016
warzywa_kapusta

Zdjęcia: Fotolia

Ceny warzyw ze zbiorów ubiegłorocznych

Dynamika sezonowego wzrostu cen większości warzyw świeżych w kraju w pierwszym kwartale br. była znacznie niższa niż to miało miejsce przed rokiem. Ceny kapusty białej w skupie do konsumpcji bezpośredniej do lutego br. wykazywały sezonowe wzrosty, niemniej, w marcu można było odnotować spadki cen tych warzyw – mówi Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Według danych IERiGŻ-PIB przeciętnie w marcu kapusta biała kosztowała 0,89 zł/kg wobec 0,75 zł/kg przed rokiem, lecz była o 14\% tańsza niż w lutym 2016 r. W podobnym stopniu zmieniały się ceny marchwi i buraków ćwikłowych – w marcu br. były odpowiednio o 24 i 51\% wyższe niż przed rokiem, ale o 2 i 3\% niższe niż w lutym br. Warto dodać, że w przypadku marchwi, przeciętne miesięczne ceny w ostatnim kwartale 2015 r. i pierwszym 2016 r. kształtowały się na poziomie rekordowym na przestrzeni ostatniej dekady, jeśli chodzi o ten okres. Tendencją wzrostową w pierwszym kwartale 2016 r. charakteryzowały się natomiast ceny cebuli, jednak dynamika ta była relatywnie słaba. Według danych IERiGŻ-PIB w marcu br. przeciętna cena cebuli w skupie krajowym wyniosła 1,04 zł/kg netto, czyli była 2,1-krotnie wyższa niż przed rokiem a także o 2\% wyższa niż w lutym br. Relacje cenowe na korzyść bieżącego sezonu zatem ulegają zmniejszeniu.

- Wynika to w dużej mierze ze specyfiki ubiegłego sezonu, który zaczął się dość niskimi cenami, będącymi konsekwencją po pierwsze, wysokiej produkcji warzyw w kraju i po drugie, rosyjskiego embargo na import warzyw z krajów Unii Europejskiej. Kolejne miesiące, zwłaszcza koniec pierwszego i początek drugiego kwartału 2015 r. przyniosły silny wzrost cen, którego przyczyną była niższa podaż warzyw na krajowym rynku. Przełożyło się to na dość wysoką bazę odniesienia w marcu ubiegłego roku. Pierwsze notowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla kwietnia br. wskazywać mogą jednak, że ceny takich warzyw jak kapusta biała czy też marchew mogą być już przeciętnie niższe niż w kwietniu 2015 r. Spadek cen wielu gatunków warzyw ze zbiorów ubiegłorocznych w marcu br. wynikać może jednak ze spowolnienia na rynku, spowodowanego słabnącym popytem eksportowym i przypuszczalnie relatywnie wysokim poziomem zapasów warzyw w kraju ? mowi Mariusz Dziwulski.

Według danych Eurostatu wolumen eksportu warzyw (CN 0702-0709) z Polski w pierwszych siedmiu miesiącach sezonu 2015/2016 (lipiec – styczeń) zmniejszył się o 3,5\% r/r do 373 tys. t. W największym stopniu zmniejszyła się sprzedaż zagraniczna kapust i kalafiorów (CN 0704) a także warzyw korzeniowych (CN 0706), w tym marchwi – odpowiednio o 27 i 43\%. Na początku br. dynamika spadku eksportu przyspieszyła. Unijne dane handlowe wskazują, że w styczniu br. eksport tych produktów był o 47 i 58\% niższy niż przed rokiem. Warto zauważyć, że dynamika spadku wywozu tych warzyw była znacznie wyższa niż ich produkcji, co może świadczyć o spadku popytu na rynkach zagranicznych, dotyczący w głównej mierze rynków pozaunijnych.

BGŻ PNB Paribas


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.