08.07.2011
SONY DSC

Co tam Panie w KRUS-ie?

Na to pytanie odpowiadał dziś minister Marek Sawicki, podczas konferencji prasowej zorganizowanej z udziałem prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza oraz dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryka Skarżyńskiego.

Spotkanie miało na celu prezentację działań zwiększających bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia ludności rolniczej, podejmowanych przez KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to nie tylko sprawy związane z wykonywaniem zadań z zakresu ubezpieczeń emerytalno – rentowych, to również bardzo szeroka działalność z zakresu prewencji i profilaktyki. To także działalność rehabilitacyjna oraz organizacja wakacyjnego wypoczynku w formie kolonii i półkolonii dla dzieci rolników. Łącznie ponad 20 tysięcy dzieci z terenów wiejskich będzie mogło wypocząć, korzystając z organizowanych przez KRUS wydarzeń ” poinformował Marek Sawicki.

Prezes Henryk Smolarz zaznaczył, że wspomniane przez ministra działania, realizowane są ze składek rolników. Z Funduszu Składkowego pochodzą również środki na doposażanie wielu organizacji, służb ratownictwa medycznego, w potrzebny do ich działalności sprzęt. “KRUS jest zobowiązany do tego, aby zapobiegać wypadkom i instruować rolników, jak bezpiecznie pracować w swoich gospodarstwach. Taka działalność prewencyjna ma ogromne znaczenie, gdyż każdy wypadek niesie ze sobą negatywne skutki dla samych rolników. Nasza działalność dała już znaczący spadek nieszczęśliwych zdarzeń, jakie mają miejsce na wsiach, ich liczba zmalała o kilkadziesiąt tysięcy ” powiedział prezes Smolarz.

Działalność prewencyjna podejmowana przez KRUS to liczne publikacje informacyjne, a także szkolenia dla rolników oraz informowanie o zasadach BHP najmłodszych, dzieci i młodzieży szkolnej. Liczba przeszkolonych w tym zakresie rolników oraz dzieci i młodzieży to obecnie 1,5 miliona osób.

Ponadto w działalność Kasy wpisują się takie inicjatywy jak “DOBROSŁAW”, czyli przyznawanie statuetki symbolizującej ochronę zdrowia i życia rolników, producentom dbającym o ich bezpieczeństwo. To także liczne konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dla samych rolników. Konkurs “Bezpieczne gospodarstwo rolne”, którego finał będzie miał miejsce we wrześniu, w bieżącej edycji zgromadził 1100 uczestników - wzorowych gospodarstw w zakresie BHP, a często też realizujących własne inicjatywy mające na celu usprawnienie ich bezpiecznego funkcjonowania.  “Zwłaszcza ten konkurs ma ogromne znaczenie, gdyż dobry przykład innych jest najlepszą lekcją i elementem najsilniej przekonującym i motywującym do wdrażania, przestrzegania dobrych praktyk ” zauważył prezes KRUS.

Bardzo ważną inicjatywą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są badania przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich. Podczas dzisiejszej konferencji mówił o nich krajowy konsultant ds. audiologii i foniatrii, dyrektor IFiPS prof. Henryk Skarżyński. Program został rekomendowany, na forum unijnym, jako obowiązkowe badania profilaktyczne słuchu i mowy u wszystkich dzieci w wieku wczesnoszkolnym i uzyskał stu procentowe poparcie. Jest to nasz ogromny sukces, podkreślił prof. Skarżyński i dodał, że obecnie prowadzone badania, z udziałem KRUS i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zaowocują w przyszłości. “Dziś co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem. Jeżeli nie zmierzymy się z tym problemem teraz, to w przyszłości będzie on jeszcze trudniejszy do rozwiązania ” ostrzegał dyrektor IFiPS.

Program ten powstał we współpracy z KRUS-em. Widać więc, że oprócz podstawowych funkcji jakie spełnia, Kasa angażuje się także w nowoczesne, innowacyjne zagadnienia, podejmując przedsięwzięcia, które służą zapobieganiu różnego rodzaju dysfunkcjom zdrowotnym. To dzięki inicjatywie pana profesora Henryka Skarżyńskiego i zrozumieniu ze strony KRUS-u, dzisiaj Polska może zaprezentować Europie i światu nowoczesny i skuteczny program profilaktyki słuchu ” podsumował minister Marek Sawicki.

Źródło: minrol.gov.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.