06.10.2012
do

Czas na sadzenie czosnku

W ostatnich latach obserwuje się wysoką dynamikę wzrostu uprawy czosnku. Jednym z powodów tej sytuacji jest korzystna opłacalność produkcji i duże zainteresowanie konsumentów tym produktem. Październik to miesiąc, w którym można założyć plantację tego warzywa.

Czosnek to jedno z najstarszych i bardzo ważnych warzyw uprawianych na świecie. Produkcja czosnku jest zawodna i ryzykowna, wykazuje bowiem dużą zależność od warunków atmosferycznych. W ubiegłym sezonie wiele roślin nie przetrwało zmagań z siarczystymi mrozami, szczególnie w rejonach, gdzie nie wystąpiła okrywa śnieżna.

Warto mieć na uwadze, że jednym z czynników wpływających na zimowanie roślin czosnku jest odpowiedni termin i technika sadzenia ząbków. Odpowiedni termin sadzenia materiału nasadzeniowego w istotny sposób wpływa na wielkość oraz jakość plonu. Wielu naukowców oraz producentów potwierdza korzystny wpływ jesiennego terminu sadzenia dla czosnku strzałkującego. Jesienny termin sadzenia ząbków sprzyja wytwarzaniu silnego systemu korzeniowego. Niektóre zalecenia mówią, że czosnek należy wysadzać jak najwcześniej, począwszy od sierpnia do drugiej dekady września, gdyż wraz z opóźnieniem terminu sadzenia wyraźnie maleje plon główek. Jednak najczęściej wymienianym terminem jest połowa października. Według dostępnych badań posadzenie materiału nasadzeniowego w pierwszej połowie października w porównaniu z zakładaniem plantacji wiosną daje dużo wyższy plon. Warto także pamiętać, że istotny wpływ na plon główek czosnku ma również wielkość sadzonych ząbków. Wraz ze zwiększeniem masy sadzonych ząbków wzrasta także wysokość plonu oraz jego jakość.

Głębokość sadzenia ząbków powinno się uzależnić od ich wielkości. Ząbki duże i średnie należy umieszczać w glebie na głębokość 4-6 cm, natomiast drobne na ? 3 cm. Odległość rzędów zależy od sposobu uprawy i waha się w granicach od 20 do 30 cm, a nawet od 10 do 30 cm. W rzędzie duże ząbki zaleca się rozmieszczać co 6-10 cm, natomiast mniejsze co 2-3 cm.

Robert Solarski


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.