17.07.2011
Debata-na-temat-aktualnej-sytuacji-w-rolnictwie_width209

Zdjęcie pochodzi z archiwum prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Debata na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie

Żadna z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ostatnich dni, nie pozostanie bez pomocy - zapewnił 15 lipca br.  minister Marek Sawicki, który podczas swojego wystąpienia w Sejmie informował o aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Minister podkreślił konieczność dyskusji o przyszłości rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Jestem przekonany, że debata ta jest ważna dla wszystkich klubów i kół poselskich, nade wszystko jest ważna dla polskich rolników, samorządów, organizacji rolniczych, a także dla konsumentów. To dobra okazja do przekazania najbardziej aktualnej informacji o sytuacji na poszczególnych rynkach, o środkach kierowanych na rolnictwo, o przeobrażeniach jakie dokonują się na polskiej wsi, o przebiegu dotychczasowej dyskusji na forum Unii Europejskiej na temat udziału rolnictwa europejskiego w rosnącym światowym popycie na żywność - powiedział Marek Sawicki.

Minister zauważył, że dzisiejsza debata dotycząca sytuacji w rolnictwie, odbywa się w kluczowym dla Polski momencie, na początku naszej Prezydencji w Unii Europejskiej i w trakcie dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. To właśnie w czasie polskiego przewodnictwa dyskusja nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej wejdzie w fazę rozstrzygającą, która powinna zakończyć się w 2012 r. Wielokrotnie miałem okazję przedstawiać na posiedzeniach plenarnych oraz na posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa nasze stanowisko dotyczące pożądanego kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Polska ma jasną wizję zmian mechanizmów unijnej polityki w zakresie rolnictwa. Wizja ta została formalnie określona w stanowisku Polskiego Rządu w połowie 2009 r. Ma to być polityka sprawiedliwa, aktywna i rozwojowa, polityka uproszczona. Płatności bezpośrednie zaliczane do I filara WPR, będące głównym mechanizmem wspierającym rolników europejskich powinny być oparte na obiektywnych kryteriach. Kategorycznie domagamy się odejścia od historycznych uwarunkowań do płatności. Ważnym segmentem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej powinny być środki na rozwój i modernizację gospodarstw w ramach II filara – podkreślił Marek Sawicki.

Wśród omawianych kwestii, dotyczących polskiego rolnictwa, znalazły się:

 • ocena sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych;
 • analiza dochodów w gospodarstwach rolnych;
 • stan realizacji płatności bezpośrednich;
 • realizacja PROW 2007 - 2013;
 • wyniki handlu zagranicznego artykułami rolno - spożywczymi;
 • stan dyskusji nad przyszłością WPR;
 • informacja o sprawach rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w okresie polskiej Prezydencji;
 • wykaz najważniejszych wniosków na posiedzeniach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w latach 2008 - 2011;
 • dane dotyczące gospodarowania gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • działania mające na celu promocję polskich produktów na rynkach zagranicznych oraz Fundusze Promocji;
 • produkcja regionalna i Program “Mój Rynek”.

Podczas swojego wystąpienia minister rolnictwa podkreślił, że w 2010 r. polska gospodarka rozwijała się znacznie szybciej niż przed rokiem i niż to prognozowano. O ile w 2009 r. PKB naszego kraju zwiększył się o 1,7 %, to w 2010 r. już o 3,8 %. Rozwojowi polskiej gospodarki sprzyja wychodzenie z recesji naszych głównych partnerów handlowych. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że po spadku PKB krajów członkowskich w 2009 r. o 4,2 %, rok 2010 przyniósł około dwuprocentowy wzrost, w tym w Niemczech o 3,6 %, przy czym obroty handlowe tego kraju z zagranicą zwiększyły się o ponad 20 %. To ważne informacje, Niemcy są bowiem naszym głównym partnerem w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. W 2010 r. wyeksportowaliśmy do Niemiec artykuły spożywcze o wartości prawie 3 mld euro. W porównaniu z 2009 r. był to wzrost wynoszący 13,1 %, a w porównaniu z rokiem 2006 aż o 40 % - powiedział Marek Sawicki.

Odnosząc się do wartości polskiego eksportu minister podkreślił, że Polska jest znaczącym eksporterem produktów rolno-spożywczych, czego dowodem jest kwota około 54 mld zł, którą osiągnęliśmy dzięki sprzedaży produktów żywnościowych, daje to w handlu zagranicznym nadwyżkę ponad 10,5 ml zł.

Otwierające się nowe rynki zbytu są ogromną szansą dla polskich rolników. W tym kontekście minister zachęcał rolników do konsolidowania się w ramach grup producentów rolnych, gdyż daje to wiele możliwości, między innymi zwiększa konkurencyjność. Namawiam rolników do wspólnego organizowania się. Liczba grup producenckich znacznie wzrosła. Jest ich już 878, ale to ciągle za mało. Doświadczenia istniejących grup pokazują, że jest to dobry kierunek. Najlepiej zorganizowana jest branża owoców i warzyw. Aktualnie na tym rynku zarejestrowanych jest 188 grup i 43 organizacje producentów. Około 15 % krajowej produkcji owoców i warzyw wprowadzanych jest do obrotu przez grupy. Ostatni kryzys pokazał, że kraje w których stopień zorganizowania jest wyższy, łatwiej mogą korzystać ze wsparcia - mówił minister.

Marek Sawicki odniósł się także do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, do roli europejskiego rolnictwa w zaspokajaniu rosnących potrzeb żywnościowych nie tylko Europy, lecz także całego świata. Ponadto minister po raz kolejny podkreślił, że polskie produkty są zdrowe i bezpieczne, o czym świadczy ich coraz większa obecność na światowych rynkach i zaufanie konsumentów.

Dziś jedną z najważniejszych kwestii, obok wytwarzania dobrej, zdrowej żywności, jest przygotowanie się na wszystkie pojawiające się obecnie wyzwania. Zarówno te stawiane przez Strategię 2020, jak i te wynikające z potrzeb szybko rozwijającego się świata. Są wśród nich zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, ochrona klimatu, a także energia odnawialna - podkreślił Marek Sawicki. Minister poinformował również o organizowanej jutro, w ramach polskiej Prezydencji, konferencji “Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego ważnym elementem WPR”.

Źródło: minrol.gov.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.