11.10.2013

Do końca 2013 r. ceny żywności będą rosły powoli

Do końca 2013 r. utrzyma się niska dynamika cen żywności – ocenia w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
“Zmiany cen skupu oraz środków produkcji jakie dokonały się w pierwszych ośmiu miesiącach 2013 r. (w porównaniu z grudniem 2012 r.) były korzystne dla rolnictwa (…). W najbliższym czasie spodziewać się można pogorszenia rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej pod wpływem przeniesienia skutków znaczących spadków cen zbóż, przy wygasaniu tendencji wzrostowych cen żywca wieprzowego i drobiu” – napisano w raporcie.
“Przyspieszenie sezonowego spadku cen żywności w sierpniu zapowiada utrzymanie się niskiej dynamiki cen detalicznych żywności do końca 2013 r.” – dodano.
Eksperci Instytutu oceniają, że zapasy zbóż w sezonie 13/14 pozostaną na poziomie 2,6 mln ton.
“W sezonie 2013/14 nie powinno być większych zmian relacji popytu i podaży na krajowym rynku, choć zmieniła się struktura podaży. Przewiduje się także przesunięcia w strukturze popytu. Nieco niższe zbiory i mniejsze zapasy początkowe spowodowały zmniejszenie podaży krajowej o ponad 4 proc. do 30,6 mln ton. Nie przewiduje się większych zmian zużycia krajowego (26,6 mln ton), bowiem rosnące zużycie przemysłowe skompensuje nieznaczne ograniczenie spasania. Znacznie zmaleje natomiast popyt eksportowy (o ponad połowę do 2,4 mln ton). W efekcie zapasy pozostaną na nie zmienionym poziomie (2,6 mln ton)” – dodano.

Źródło: IERiGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.