22.06.2016
badania dowodza ze ogorek pozytywnie reaguje na fertygacje. plon jest znacznie wyzszy niz na polu gdzie stosouje sie nawozeniew posypowe

Badania dowodzą że ogórek pozytywnie reaguje na fertygację. Plon jest znacznie wyższy niż na polu gdzie stosuje się nawożenie posypowe

Dokarmianie ogórków

Czasem zdarza się, że mimo zastosowania odpowiednio wysokich dawek nawozów ( 100-150 kg N, 80-100 kg P2O5, 250 kg K2O) rośliny ogórka nie rosną zadowalająco. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Jedną z nich jest susza. Rośliny mają wtedy problem z pobieraniem składników odżywczych z gleby.

Powodzenie uprawy ogórków gruntowych uzależnione jest od przebiegu pogody. Najlepiej gdyby było umiarkowanie wilgotno i ciepło. Podczas gdy na warunki atmosferyczne w trakcie uprawy w polu człowiek ma bardzo ograniczony wpływ, to istnieje kilka ważnych czynników plonotwórczych, o których plantator decyduje. Jednym z tych czynników jest dobór odpowiedniego stanowiska. Pod uprawę ogórków należy wybrać miejsce, na którym gleba jest żyzna, próchniczna i przewiewna oraz szybko nagrzewająca się. Nie nadają się gleby ciężkie i zlewne a także piaszczyste i suche. Optymalny odczyn gleby dla ogórków zawiera się w zakresie pH od 6,0 do 7,2. Czynnikiem decydującym o uzyskaniu wysokiego plonu ogórków jest optymalne ich zaopatrzenie w składniki pokarmowe. Tym bardziej, że system korzeniowy ogórka jest płytki, a przyrost masy wegetatywnej następuje bardzo szybko. Jesienią roku poprzedzającego wysiew ogórka należy zastosować obornik w dawce ok. 35 t/ha. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna to planując uprawę ogórków na konkretnym polu trzeba zastosować nawożenie wapnem magnezowym stosując ten nawóz pod roślinę będącą przedplonem dla ogórka. Optymalne ilości składników pokarmowych w mg/dm3 gleby wynoszą: 60-80 N, 60-80 P, 175-250 K, 60-80 Mg oraz 1000-1500 Ca. Standardowe nawożenie fosforem (P) i potasem (K) należy wykonać jesienią stosując superfosfat potrójny i siarczan potasu. Nawożenie azotowe (N) dzieli się zazwyczaj na trzy części. Pierwszą stosuje się przedsiewnie a dwie kolejne pogłównie w czasie wzrostu roślin. Najpierw w fazie 3-4 liści, gdy rośliny zaczynają się płożyć oraz na początku kwitnienia ogórków. Jednorazowa dawka N wynosić powinna 20-50 kg/ha.

Niedożywione rośliny ogórków są podatniejsze na choroby

Dolistnie podczas suszy na plantacji ogórków

Czasem zdarza się, że mimo zastosowania odpowiednio wysokich dawek nawozów (100-150 kg N, 80-100 kg P2O5, 250 kg K2O) rośliny ogórka nie rosną zadowalająco. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Jedną z nich jest susza. Rośliny mają wtedy problem z pobieraniem składników odżywczych z gleby. Zbyt słaby wzrost i rozwój roślin może wynikać z wzajemnych relacji między poszczególnymi składnikami pokarmowymi np.: potas (K) który jest w nadmiarze w roztworze glebowym blokuje pobieranie przez roślinę wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Takim sytuacjom stresowym dla rośliny można zapobiegać stosując fertygację, czyli nawożenie połączone z nawadnianiem oraz nawożenie dolistne. Zarówno fertygacja jak i nawożenie dolistne wymagają dobrania odpowiednich nawozów. Przede wszystkim muszą to być nawozy doskonale rozpuszczalne w wodzie. Stężenie nawozów stosowanych do fertygacji powinno zawierać się w zakresie od 0,05 do 0,3%. Przy wysokiej wilgotności gleby stężenie roztworu roboczego powinno być wyższe niż przy niskiej wilgotności. Dokarmianie dolistne polecane jest szczególnie w czasie intensywnego wzrostu masy wegetatywnej, w czasie niskich temperatur oraz suszy, gdy spada przyswajalność składników pokarmowych w glebie. Z nawozów azotowych warto dolistnie stosować mocznik. W razie potrzeby nawożenie dolistne mocznikiem można powtarzać co 14 dni. Należy unikać nawożenia formą amonową N, gdyż pojawiają się wówczas problemy w przyswajaniu mikroskładników. Przed decyzją o zastosowaniu dokarmiania dolistnego należy zwrócić uwagę na panujące warunki atmosferyczne. Najlepiej zabieg dokarmiania wykonywać w dni pochmurne lub wieczorem. Potrzeby ogórka w zakresie nawożenia fosforem są zaspokojone zazwyczaj poprzez nawożenie posypowe, przedsiewne. Niekiedy jednak można zaobserwować objawy niedoboru fosforu w postaci jaskrawożółto przebarwionych, starszych liści. Wówczas szybko można zaspokoić niedobór tego składnika poprzez dokarmianie dolistne.

Użycie nawozów z nieodpowiednią formą azotu może powodować tworzenie pustych komór w owocach ogórka

Ogórek lubi potas

Odpowiednie odżywienie potasem wpływa na prawidłowy rozwój owoców ogórka. Potas należy stosować w formie siarczanowej, gdyż jony chloru działają toksycznie na ten gatunek. Dolistne stosowanie nawozów jest wartościowym uzupełnieniem nawożenia doglebowego. Przewaga tej metody dokarmiania roślin polega na szybkości działania dzięki bezpośredniemu wnikaniu dostępnych jonów do zielonych tkanek liści i łodyg. Inne zalety nawożenia dolistnego to doskonała przyswajalność mikroelementów w formie chelatów i działanie antystresowe. Nawozy które można wykorzystać w uprawie ogórków do dokarmiania dolistnego to np.: Ekolist, Plonvit, YaraMila Complex.

Dr inż. Adam Żurawicz


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.