Dwie nowe groźne rasy mączniaka rzekomego sałaty, Bl: 34EU oraz Bl: 35EU

Dwie nowe groźne rasy mączniaka rzekomego sałaty, Bl: 34EU oraz Bl: 35EU

Mączniaki rzekome powodują ogromne straty w uprawach warzyw; są bardzo uciążliwe w produkcji sałaty. Międzynarodowy Komitet Oceniający Bremia w Europie wskazał dwie nowe rasy zagrażające temu warzywu, Bl 34 oraz Bl 35.

Bremia lactucae, sprawca mączniaka rzekomego w sałacie, jest genetycznie bardzo zmienny. W obrębie jednego obszaru produkcji sałaty może być obecnych kilka ras. Międzynarodowy Komitet Oceniający Mączniaki w Europe (IBEB-EU) przeanalizował setki izolatów mączniaka znajdujące się na europejskich plantacjach sałaty w 2016 i 2017 roku. Większość z nich występowała lokalnie, ale niestety stwierdzono, że dwie rasy mogą się rozprzestrzenić na duże odległości, aby uszkodzić inną produkcję sałaty. Izolaty te oznaczono jako Bl: 34EU i Bl: 35EU.

Należy podkreślić, że podczas 33 spotkania IBEB-UE w listopadzie 2017 r., które odbyło się w Paryżu dokonano oceny 1020 izolatów Bremia lactucae znalezionych w Europie w 2016 r i 2017 r. Stwierdzono, że najbardziej rozpowszechnioną rasą była Bl: 33EU. Ta rasa była obecna w 17% próbek. Jest szeroko rozpowszechniona w całej Europie. Inne ostatnio oficjalnie uznane przez Komitet rasy, takie jak Bl: 29EU, Bl: 31EU i Bl: 32EU, występowały w analizowanym okresie z mniejszą częstotliwością.

Nowe rasy mączniaka w sałacie

W kwietniu 2018 r. IBEB-UE uznał, na podstawie spójnych wyników testu, że dwie rasy zagrażają plantacjom sałaty w całej Europie i wpisał je na oficjalną listę ras patogenicznych. Pierwsza z nich – Bl: 34EU jest już szeroko rozpowszechniona w Europie i znajduje się m.in.: we Francji, w Niemczech, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Austrii, w Szwajcarii, we Włoszech, w Hiszpania, w Portugalia i Skandynawii. Natomiast druga – Bl: 35EU występuje głównie we Francji, ale rozprzestrzenia się również na inne kraje w Europie, jak Holandia, Wielka Brytania i Niemcy.

Warto pamiętać, że w zapobieganiu mączniakowi rzekomemu jedną z podstawowych metod jest dobór do uprawy odmian odpornych. Firmy w charakterystykach swoich odmian podają, na które rasy dana kreacja ma odporność genetyczną. Firma Rijk Zwaan bezpośrednio po opublikowaniu komunikatu o nowych rasach mączniaka, już 2 lipca podała  wykaz swoich odmian sałaty uwzględniający odpornościami także na nowo uznane rasy – kliknij na wykaz odmian sałat Rijk Zwaan i ich odporności na mączniaka.

Warto pamiętać, że odporność odmianowa nie jest jednak pełnym ubezpieczeniem dla producenta. Warto pamiętać o innych metodach zapobiegania - tj. płodozmian, sposób dostarczania wody, a także o możliwościach biologicznego czy chemicznego zwalczania sprawcy choroby.

Marcin Bartczak

Zakres dzialalności:

Wiadomości