08.08.2018
e0

Dzień Cebulowy k. Kruszwicy

5 sierpnia firmy Bio Agris, Enza Zaden oraz Yara Poland na polu Damiana Sęka zorganizowały Dzień Cebulowy.

Dzień Cebulowy BioAgris, Enza Zaden oraz Yara Poland zorganizowany w miejscowości Racice pozwolił okolicznym producentom tego warzywa przyjrzeć się odmianom cebuli hodowli Takii Seed oraz wysłuchać informacji z zakresu żywienia i ochrony roślin.

Piotr Pietrzak z firmy Enza Zaden wskazywał uciążliwości tegorocznego sezonu – głównie niedobór wody, ale także presje szkodników – w naszym kraju i innych europejskich. Czynniki te znacznie ograniczyły potencjał plonotwórczy odmian. Zarówno w Polsce, jak i u wielu innych europejskich producentów oczekuje się spadku produkcji cebuli. Ma to aktualnie swoje odzwierciedlenie w cenach – mówił Piotr Pietrzak.

Piotr Pietrzak z firmy Enza Zaden

W dniu spotkania producenci wymieniali się informacjami, iż za cebulę w łusce nadającą się na tzw. worek można otrzymać ok. 80 gr/kg a za cebulę obieraną na biało ok. 1,20 zł/kg. Surowiec do przemysłu można sprzedać za ok. 55 gr/kg. Na polu produkcyjnym można było przyjrzeć się czterem odmianom – bardzo wczesny Bonus F1, wczesna Medusa F1 oraz do długiego przechowywania Novista F1 i Teon 813 F1.

Ciekawe odmiany cebuli

Uwagę producentów wzbudziła Medusa. Jej potencjał plonotwórczy w tej lokalizacji przewyższał potencjał uznanego na rynku mieszańca Bonus. Jak widać na jednym z zamieszczonych zdjęć, cebule Medusa były wyrównane i miały ok. 80 mm, łuskę brązową z połyskiem. W charakterystyce odmiany hodowca podaje, że mieszaniec ten ma rozbudowany system korzeniowy. W tegoroczny sezon cebulowy, jak chyba wielu z Państwa zauważa, korzenie nie są jednak mocno rozwinięte, dlatego trudno tu o wiarygodną ocenę tego parametru.

Z dwóch odmian do długiego przechowywania – Novista F1 oraz Teon 813 F1 – większe zainteresowanie budził Teon 813. Cebule tej odmiany były wyrównane i większe niż Novista. Dodać jednak należy, że zagony z cebulą Novista sąsiadowały bezpośrednio z rzepakiem i być może jakieś zabiegi (np. herbicydowe) niekorzystnie rzutowały na jej wzrost i rozwój. Kalibraż Novista był w przedziale 50-70 mm, natomiast Teon 813 osiągnął 60-75 mm.

Nawożenie cebuli

Wojciech Kopeć z firmy Yara Poland przybliżył uczestnikom spotkania zasady żywienia cebuli. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę na potrzebę wykonywania analizy chemicznej gleby metodą ogrodniczą i opracowywanie programów żywienia według jej wyników. Za dobry moment na pobranie prób do analizy wskazał właśnie czas po żniwach.

Wojciech Kopeć (z prawej) z firmy Yara Poland

Warto pamiętać, że cebula m.in. ze względu na swój płytko sięgający system korzeniowy jest wrażliwa na chlorki. A te mogą w ostatnich latach z suchymi zimami po zastosowaniu soli potasowa zostać w glebie. Z kolei w zimy z dużą ilością opadów po zastosowaniu soli potasowej dochodzi do wymycia nie tylko chlorków, ale także i znacznej części potasu, co wiąże się z wzrostem kosztów produkcji. Za dobre przeciwdziałanie tym sytuacjom doradca Yara wskazał stosowanie przedsiewne nawozu bezchlorkowego YaraMila Complex z unikalną formą fosforu stymulująca szybki rozwój korzeni.

W dalszej części swojej wypowiedzi Wojciech Kopeć omówił tegoroczny kłopot z uzyskaniem odpowiedniej masy szczypioru. Jak nie ma szczypioru to z czego te cebule mają dorosnąć - akcentował Wojtek Kopeć. W okresie wegetacji, pierwsze zabiegi od 5-6 liści właściwych, doradca zalecał dokarmianie roślin nawozem Kristalon zielony o zrównoważonym składzie (NPK 18-18-18 + mikroskładniki). Do zabiegów fungicydowych przedstawiciel Yara sugerował dodatek nawozu Kristaleaf Foto – w swoim składzie ma azot, fosfor, potas magnez, siarkę, żelazo i molibden. Nawóz ten ułatwia zabezpieczyć rośliny przed Stemphylium, ponadto wykazuje dodatnie działanie w regeneracji cebuli po zabiegach herbicydowych – mówił Wojciech Kopeć.

Zapobieganie różowieniu korzeni cebuli

Szymon Cieśliński z firmy BioAgris w swoim wystąpieniu odniósł się do tegorocznego problemu różowienia korzeni cebuli na wielu plantacjach. Warunki pogodowe z wysoką temperaturą oraz małą ilością opadów deszczu sprzyjają występowaniu tego problemu – mówił Szymon Cieśliński.

Szymon Cieśliński z firmy BioAgris

Warto pamiętać, że istnieje możliwość zapobiegania różowieniu korzeni na plantacjach. Do tego celu polecamy Polyversum WP. Zabieg należy wykonać w fazie 3-4 liści cebuli. Dawka preparatu, to 150 g/ha. Opryskiwanie należy przeprowadzić rano lub wieczorem a najlepiej w nocy. Ilość wody do zabiegu 600-800 l/ha, oprysk grubokroplisty lub rozpylaczami od RSM-u. Po wykonanym zabiegu zalecamy deszczowanie pola dawką wody 5-10 mm -  instruował zebranych Szymon Cieśliński.

Marcin Bartczak


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.