19.02.2019
Centro

Elite Onion Club. Korzyści z wyboru podkiełkowanych nasion cebuli Hazera

Opracowana przez firmę Hazera metoda podkiełkowania nasion cebuli jest idealnie dopasowana do indywidualnych potrzeb producentów i może przynieść wiele korzyści. Warto pamiętać, że podkiełkowane nasiona to większe szanse na bardziej wyrównany wzrost cebuli oraz potencjalnie wyższy plon przy rzadszym wysiewie. Ponadto, mniejsze zagęszczenie na hektar oznacza łatwiejszą ochronę przed chwastami i mniejsze szkody w uprawie.

Testowanie podkiełkowywania w praktyce było długotrwałym procesem. Naszym celem jest dostarczanie nasion dostosowanych do warunków panujących w różnych regionach uprawowych. Producenci przyjmują nasze rozwiązania entuzjastycznie. Widzimy to po wartościach sprzedaży – mówi Adam Prabucki, Regionalny Menedżer Produktu zajmujący się warzywami korzeniowymi i cebulowymi w firmie Hazera.

Adam Prabucki, Regionalny Menedżer Produktu

Sprawdzone w praktyce
W ramach opracowywania procesu podkiełkowywania, ważne było przetestowanie go na różnych odmianach w różnych regionach. Dlatego w firmie Hazera nie ma tu jednego standardowego sposobu postępowania, są za to bardzo precyzyjne, szyte na miarę rozwiązania odpowiadające wymaganiom miejscowych producentów. Bardzo ważne dla nas były współpraca i zaufanie. Skupiamy się na długotrwałych relacjach z producentami. Jeżeli nasze procedury okażą się sukcesem, my również na tym skorzystamy. Proces taki zajmuje dużo czasu, ale przynosi rezultaty! Sprzedaż podkiełkowanych nasion rośnie co roku procentowo w dwucyfrowym tempie. Producenci rzeczywiście widzą wartość dodaną, jaką dają nasiona podkiełkowane.


Cebule odmiany Dormo F1 produkowane na Kujawach w sezonie 2018  z nasion podkiełkowanych

Wiele czynników
Rynek cebuli w Holandii jest bardzo duży i ma istotne znaczenie. Nawet w tym niewielkim kraju istnieje wiele czynników, które należy brać pod uwagę. Można sądzić, że ważny jest tylko rodzaj gleby, na której uprawiana jest cebula, ale ekstremalne susze czy obfite opady również odgrywają dużą rolę, podobnie jak odczyn gleby. Ostatni sezon pokazał, że klimat jest nieobliczalny i potrafi zmieniać się i różnić lokalnie.
Wybierając podkiełkowane nasiona przeznaczone do takich zmiennych warunków, producent może osiągnąć znaczące korzyści, mając więcej możliwości. Popularne odmiany, takie jak Dormo F1, Centro F1, Firmo F1 oraz Fasto F1 są dostępne jako podkiełkowane.
W Niemczech i Rosji na szeroką skalę testowaliśmy uprawę cebuli z nasion podkiełkowanych – mówi Adam Prabucki. Producenci zauważają większą elastyczność. Mogą wcześniej rozpocząć wysiew, na przykład w marcu, i widzą, że wszystkie nasiona absorbują tyle samo wody i kiełkują bardzo równomiernie, przy mniejszym zagęszczeniu. To przyniosło wymierne korzyści poprzez lepsze wschody nawet o 10%.
Ale to nie wszystko
- dodaje Adam Prabucki. W uprawie cebuli ważna jest ochrona przed chwastami. Użycie herbicydów może mieć negatywny wpływ na mniejsze rośliny. Ponieważ podkiełkowane nasiona wschodzą równomierniej, tego problemu nie ma. Gdy wykorzystuje się nasiona podkiełkowane, straty w uprawie są mniejsze, a oczekiwany plon powinien być wyższy - akcentuje Menedżer Produktu. Aby uniknąć nieporozumień, Adam Prabucki podkreśla, że wcześniejszy wysiew nie oznacza wcześniejszych zbiorów, lecz wyższy potencjał plonotwórczy.


Wykorzystanie nasion podkiełkowanych pozwala uzyskać wysokiej jakości, wyrównany plon

Ważna informacja
Przywiązujemy dużą wagę do wzajemnego zaufania w relacjach z producentami, dlatego otwarcie mówimy również o ograniczeniach w stosowaniu nasion podkiełkowanych. Jest jeden aspekt, który koniecznie trzeba wziąć pod uwagę – podkiełkowanych nasion nie można wysiewać zbyt późno, aby nie narażać uprawy na ekstremalne warunki glebowe. Wczesny wysiew jest kluczowy, nawet przy stosunkowo niskich temperaturach. Jeżeli o tym pamiętasz, Twoje siewki z dużym prawdopodobieństwem pojawią się równomiernie, rośliny będą prawidłowo wzrastać, cebule będą jednolitej wielkości, plon wysoki a zbiór i obróbka łatwiejsza – podkreśla Adam Prabucki.


Spotkanie na Kujawach, gdzie na dużym areale można było obserwować korzyści z wyboru podkiełkowanych nasion cebuli

Podkiełkowane nasiona cebuli dostępne również w Polsce
Ostatnie dwa sezony to znaczący wzrost sprzedaży nasion podkiełkowanych cebuli. Producenci zauważają, że wysiew tej formy nasion to szybsze i bardziej wyrównane wschody. Jest to szczególnie widoczne przy niskim temperaturach, czyli przy najwcześniejszych, marcowych wysiewach, a różnica to nawet 10 dni. Kolejną korzyścią może być łatwiejsza ochrona herbicydowa, ponieważ siewki cebuli są w tej samej fazie rozwojowej. To wszystko przekłada się na jakość cebuli a w efekcie na plon handlowy – podkreśla także Piotr Manista, Menedżer ds. Rozwoju Produktu w firmie Hazera Poland.
W tym sezonie w Polsce dostępne są nasiona podkiełkowane odmian: Fasto F1, Centro F1, Dormo F1, Firmo F1 i Retano F1.


W Polsce firma Hazera oferuje nasiona kilka odmian cebuli w formie podkiełkowanej


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym specjalistą ds. cebuli firmy Hazera Poland.

Hazera

Materiał promocyjny


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.