19.10.2017
Tobiasz Majewski prowadzi gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji kalafiora i brokula

Tobiasz Majewski prowadzi gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji kalafiora i brokłla

Extra kalafiory u Tobiasza. Wysokie plony dzięki odmianom i nawożeniu

Pan Tobiasz od lat prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji kalafiorów i brokułów. Wśród jesiennych odmian kalafiora w gospodarstwie królują David F1 (Syngenta) oraz Giewont F1 (Seminis), sprawdzone w niejednym sezonie wegetacyjnym.

Jesienne odmiany kalafiorów w większości są uprawiane do przemysłu przetwórczego. Ich głównymi cechami odmianowymi są duże, ciężkie i dobrze okryte liśćmi róże, które łatwo można rozdzielić na mniejsze różyczki. Zdolność danej odmiany do okrywania róży liśćmi pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości plonów, chroni rośliny przed żółknięciem spowodowanym przez oddziaływanie promieni słonecznych w cieplejsze jesienne dni, a także osłania przed porannymi przymrozkami. Jednak, aby roślina kalafiora mogła wytworzyć odpowiednią masę liści osłaniających różę, poza prawidłowym doborem odmiany, niezbędne jest właściwe jej nawożenie.

Jak podkreśla Pan Tobiasz Majewski z Bieńkówki, woj. kujawsko-pomorskie, dobre i stabilne plony kalafiora uzyskać można już na glebach III klasy bonitacyjnej. Wszystko uzależnione jest od zawartości próchnicy w glebie. To właśnie ilość substancji organicznej w glebie warunkuje zdolność absorpcji wody oraz sprzyja zatrzymywaniu składników pokarmowych w sferze korzeniowej roślin. Nie da się tego wypracować w jednym sezonie wegetacyjnym, ale zawartość substancji organicznej można poprawić, dzięki prawidłowej agrotechnice i rozsądnemu programowi nawożenia.

Królują David F1 oraz Giewont F1

Pan Tobiasz od lat prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji kalafiorów i brokułów. Wśród jesiennych odmian kalafiora w gospodarstwie królują David F1 (Syngenta) oraz Giewont F1 (Seminis), sprawdzone w niejednym sezonie wegetacyjnym. Producent skupia się w dużym stopniu na utrzymaniu odpowiedniego odczynu gleby. Zarówno zbyt niskie jak i zbyt wysokie pH utrudnia pobieranie makro- i mikroelementów. Jeżeli składniki pokarmowe w glebie znajdują się w nieodpowiedniej formie, która nie jest przyswajalna dla roślin, może dojść do zaburzeń fizjologicznych. Częstym problemem w uprawach warzyw kapustnych jest również kiła kapusty, dlatego optymalne pH gleby jest czynnikiem bardzo ważnym, rzutującym na uzyskany plon. Dla utrzymania właściwego odczynu niezbędne jest wprowadzanie do gleby wapnia. Zabieg ten należy przeprowadzać regularnie – taka praktyka jest w gospodarstwie T. Majewskiego, ponieważ tylko stale utrzymujące się wysokie pH chroni przed rozwojem zarodników kiły kapusty.

kalafior odmiany David F1

Kalafiory odmiany Giewont F1

W tegorocznym sezonie zbiór róż odmiany David w gospodarstwie rozpoczął się stosunkowo szybko, bo już na początku września. Zaletą uprawy Davida do przetwórstwa jest bardzo wyrównany wzrost roślin, dzięki czemu zbiór jest krótki i intensywny. Kalafiory tej odmiany charakteryzują się niezbyt długim okresem wegetacji w stosunku do wytworzonego plonu. Przy właściwym nawożeniu rośliny osiągają duże przyrosty masy zielonej oraz róż. Przez właściwe nawożenie należy rozumieć nawożenie oparte na analizie składu gleby. W podręcznikach często podaje się orientacyjne dawki nawozów na hektar – 150-200 kg azotu, 40-50 kg fosforu oraz 150-200 kg potasu. Jednak te dawki należy traktować jedynie jako punkt wyjścia do obliczeń zapotrzebowania, w których uwzględnić należy przede wszystkim zawartość składników w glebie oraz przedplon, po którym kalafior trafia na pole, resztki pożniwne lub pozbiorowe i ewentualne straty towarzyszące ich rozkładowi. Istotna jest także forma, w jakiej zastosujemy nawóz i termin wykonania zabiegu.

Plon uprawianych odmian w gospodarstwie jest bardzo wyrównany

Ważne jest zachowanie właściwych proporcji między dostarczanymi składnikami pokarmowymi. W gospodarstwie Pana Tobiasza dawki nawozów fosforowych i potasowych dzieli się i wysiewa dwukrotnie jesienią i wiosną, dzięki czemu są one lepiej wymieszane z glebą. Pierwsza dawka azotu, w ilości 100-150 kg czystego składnika, wysiewana jest natomiast przed sadzeniem rozsady, kolejne w trakcie wegetacji roślin na polu. Z azotem nie należy przesadzać, jak mówił producent, ten niezbędny dla prawidłowego wzrostu składnik w nadmiarze może prowadzić do pogorszenia jakości plonu. Dotyczy to zarówno zaburzeń fizjologicznych prowadzących do gnicia roślin, jak i nagromadzenia szkodliwych azotanów. Wśród makroskładników nie należy zapominać o roli magnezu i siarki. Magnez jest pobierany przez rośliny w dużych ilościach. Stanowi bowiem centralną część chlorofilu, bez którego niemożliwa byłaby fotosynteza. Magnez pełni również ważną rolę w metabolizmie roślin, poza wpływem na wielkość plonu decyduje też o jego jakości. Warto pamiętać, że niedostateczne odżywianie roślin siarką prowadzi do zahamowania pobierania azotu z gleby. Tak więc nie da się ominąć żadnego makroskładnika w nawożeniu, ponieważ ich działanie jest wzajemnie powiązane i dla prawidłowego pobierania składników pokarmowych przez rośliny konieczne jest zachowanie właściwych proporcji w stosowanych nawozach.

Róźyczki kalafiora przygotowane dla chłodni

W uprawie dla przetwórstwa ważne jest łatwe dzielenie róży na różyczki

Mikroskładniki ważne dla kalafiorów

Oprócz makroskładników bardzo ważne jest dostarczanie roślinom mikroelementów. Ich niedobory, które łatwo zauważyć w czasie wegetacji, mogą prowadzić do poważnych zaburzeń i chorób fizjologicznych kalafiorów. Producenci warzyw kapustnych wiedzą, że wśród mikroelementów szczególną rolę odgrywają bor i molibden. Typowymi objawami niedoboru tych mikroelementów są brunatnienie i rozsypywanie się róż, puste komory w łodydze oraz biczykowatość liści.

Wyprodukowane w gospodarstwie Majewskiego kalafiory kierowane są także na rynek warzyw świeżych

W gospodarstwie T. Majewskiego szczególny nacisk kładzie się na najszybszą formę dokarmiania roślin, jaką jest żywienie dolistne, które ze względu na powolne przemieszczanie się boru w roślinie rozpoczyna się już na rozsadniku. Na rynku dostępnych jest wiele tzw. odżywek zawierających różne kombinacje mikroelementów, dzięki czemu można dopasować rozwiązanie odpowiednie do zaplanowanego programu nawożenia.

Emilia Pliszczyńska


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.