04.03.2016
sałata

Frankliniella occidentalis w partiach hiszpańskiej sałaty z Polski

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w lutym br. otrzymał powiadomienia od organizacji ochrony roślin Ukrainy o zakwestionowaniu 5 przesyłek sałaty, eksportowanych z Polski, a wyprodukowanych w Hiszpanii. Powodem zakwestionowania przesyłek było stwierdzenie Frankliniella occidentalis, organizmu kwarantannowego dla Ukrainy.Z uwagi na fakt, że wszystkie zakwestionowane przesyłki sałaty zostały wyprodukowane w innym kraju UE, brak jest możliwości odniesienia się do stanu fitosanitarnego ich miejsc produkcji.

Tym samym dotychczasowy system kontroli fitosanitarnej towarów, opierający się w większości przypadków tylko na ocenie organoleptycznej próby, przeprowadzonej przez inspektorów bezpośrednio w miejscu składowania przesyłki, nie jest efektywny. Wobec powyższego Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zalecił, aby w przypadku certyfikacji fitosanitarnej przesyłek warzyw liściowych, pochodzących z Hiszpanii, inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obligatoryjnie pobierali próby do badań laboratoryjnych.

PIORIN


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.