08.06.2017
warzywa

GUS ocenił stan upraw w sadach i na plantacjach warzywnych

Zima 2016/2017 raczej była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych, a warunki agrometeorologiczne panujące w III dekadzie marca sprzyjały ruszeniu wegetacji i pierwszym pracom na plantacjach.

Wznowienie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek początkowo zapowiadało się bardzo wcześnie, jednak wiosenne chłody przyczyniły się do jej spowolnienia. Początek wiosny był na ogół ciepły ze średnią temperaturą dobową powyżej średniej wieloletniej, a rozkład opadów optymalny. Jednak w drugiej dekadzie kwietnia wystąpiły długotrwałe spadki temperatury, które spowodowały uszkodzenia pąków kwiatowych w sadach drzew owocowych, zwłaszcza czereśni, moreli, brzoskwiń, wiśni, grusz i wczesnych odmian jabłoni. W tym okresie temperatura w obrębie dnia oscylowała w granicach 5 st.C, natomiast nocą spadała do -5 st.C, a lokalnie nawet do -8 st.C.
Straty spowodowane niskimi temperaturami są zróżnicowane w zależności od położenia plantacji, wieku i składu odmianowego oraz faz rozwojowych w jakich znajdowały się rośliny. Sadownicy mieli problemy z wykonaniem zabiegów środkami ochrony roślin w terminie. Na plantacjach krzewów owocowych najbardziej ucierpiały plantacje malin jesiennych, a także wczesne odmiany porzeczek czarnych, których grona są znacznie skrócone i przestrzelone. Wegetacja w tym okresie została spowolniona, a rozwój roślin opóźniony.

W trakcie kwitnienia wiele dni było deszczowych i chłodnych, co utrudniało oblot pszczół i zapylanie. W wielu rejonach, w ostatniej dekadzie kwietnia wystąpiły przymrozki, powodując uszkodzenia kwiatów i zawiązków. Plantatorzy w tym czasie stosowali zabiegi mające na celu zminimalizowanie skutków przymrozków poprzez zadymianie i zamgławianie sadów. Pierwsza połowa maja charakteryzowała się zmiennymi warunkami pogodowymi co nie sprzyjało wegetacji drzew i krzewów owocowych. Na plantacjach truskawek część upraw została przykryta folią lub włókniną w celu przyspieszenia wzrostu.

Istotne ocieplenie nastąpiło dopiero na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja. Stan i zaawansowanie wegetacji drzew i krzewów owocowych jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu kraju, gatunku i odmiany. Ze względu na niskie temperatury siewy warzyw do gruntu rozpoczęły się raczej w terminie późniejszym w stosunku do roku ubiegłego. Jedynie w południowo-zachodniej części kraju do siewów przystąpiono nieco wcześniej.

Na wcześniej zasadzonych plantacjach np. pomidorów, lokalnie odnotowano straty spowodowane opadami gradu. Zróżnicowane w zależności od rejonu kraju warunki agrometeorologiczne wpłynęły na różny stopień zaawansowania siewów oraz wschodów warzyw gruntowych. Zaopatrzenie w nasiona warzyw, nawozy oraz środki ochrony roślin było na ogół wystarczające. Wielu rolników wstrzymało się jednak z siewem oraz wysadzaniem rozsad warzyw do gruntu ze względu na duże wahania temperatur. Warunki podczas siewów i wschodów roślin warzywniczych były bardzo zróżnicowane. W niektórych częściach kraju zanotowano początkowo nadmierne uwilgotnienie gleb. W celu przyspieszenia wschodów znaczna część plantacji warzyw została przykryta włókniną lub niską folią. W znacznej części kraju chłody panujące w kwietniu i w maju, zimne noce oraz brak słońca niekorzystnie wpłynęły na wzrost warzyw. Od końca drugiej dekady maja warunki pod względem temperatury powietrza poprawiły się, a wegetacja została znacznie przyspieszona.

Jak zauważa GUS, obecnie wahania temperatur są znacznie mniejsze, natomiast plonowanie warzyw będzie zależało od przebiegu warunków podczas dalszej wegetacji, a na plantacjach, które nie są nawadniane zależeć będą od opadów w następnych miesiącach. Straty spowodowane niskimi temperaturami są zróżnicowane w zależności od położenia plantacji, wieku i składu odmianowego oraz faz rozwojowych w jakich były rośliny i aktualnie jest jeszcze za wcześnie by ocenić starty w uprawach sadowniczych, ale należy spodziewać się, że tegoroczne zbiory owoców niektórych gatunków będą mniejsze od ubiegłorocznych.
GUS


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.