25.04.2017
uprawa marchwi na redlonach

Herbicydy niezbędne w produkcji marchwi

Wczesna wiosna to pierwszy najczęściej stosowany termin siewu marchwi na zbiór pęczkowy. Aby móc liczyć na wysokie plony tego warzywa na początku uprawy należy pomyśleć o odpowiedniej ochronie herbicydowej. Odpowiednio wykonane zwalczanie chwastów jest niewątpliwie jednym z głównych czynników plonotwórczych w uprawie marchwi.

Herbicydy przedwschodowe

Do przedwschodowego zwalczania chwastów w uprawie marchwi zarejestrowane jest kilka substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania min. chlomazon, glifosat, linuron, pendimetalin czy flurochloridon. Niestety część z obecnie dostępnych substancji jest na liście substancji wycofywanych z obrotu. Tyczy się to głownie linuronu, który w sprzedaży będzie jedynie do 3 czerwca br., a ostateczny termin na jego zużycie przypanie na 3 czerwca 2018 zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Kolejną substancją, która również jest zagrożona wycofaniem to glifosat, którego okres rejestracji przedłużono do końca 2017 roku.

Herbicydy przedwschodowe
Nazwa Substancja czynna Mechanizm działania Termin stosowania Przykładowe zwalczane chwasty
Command 480 EC chlomazon Doglebowo bezpośrednio, najpóźniej do 2 dni po siewie bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Racer 250 EC flurochloridon Doglebowo do 5 dni po siewie dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Stomp Aqua 455 CS pendimetalina Doglebowo do 5 dni po siewie chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Afalon Dyspersyjny 450 SC linuron Doglebowo

oraz nalistnie

do 5-10 dni po siewie przed skiełkowaniem nasion marchwi gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa
Roundup 360 SL glifosat Doglebowo nie później niż 2-3 dni przed skiełkowaniem nasion marchwi chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Aby zwiększyć spektrum działania herbicydów przedwschodowych można zastosować mieszaniny, z których najpopularniejszymi są chlomazon z linuronem oraz flurochloridon i linuron. Jedną z substancji, którą można zastosować także po wschodach marchwi jest linuron, najpóźniej do fazy 3-5 liści marchwi.

Herbicydy powschodowe

Druga grupa herbicydów to środki ochrony do stosowania na plantacji marchwi powschodowo. W tej grupie preparaty oparte sa na substancjach czynnych: metrybuzyna, prosulfokarb, linuron, propachizafop, chizalofop-P etylu, fluazyfop-P butylu czy kletodym, z których cztery ostatnie substancje zwalczają chwasty jednoliścienne.

Herbicydy powschodowe
Nazwa preparatu Substancja aktywna Mechanizm działania Termin stosowania Przykładowe zwalczane chwasty
Sencor Liquid 600 SC metrybuzyna Nalistnie oraz doglebowo 1 dawka w fazie 1-2 liści marchwi

2 dawka w fazie 2-6 liści marchwi, nie wcześniej niż 7 dni po pierwszym zabiegu

dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała
Agil-S 100 EC propachizafop Nalistne od fazy 2 liści marchwi, po wschodach chwastów jednoliściennych chwastnica jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała
Fusilade Forte 150 EC fluazyfop-P butylu Nalistne od fazy 2 liści marchwi, po wschodach chwastów jednoliściennych samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, perz właściwy, wiechlina zwyczajna
Select Super 120 EC kletodym Nalistne od fazy 2 liści marchwi, po wschodach chwastów jednoliściennych chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż
Targa Super 05 EC chizalofop – P- etylowy Nalistne od fazy 2 liści marchwi, po wschodach chwastów jednoliściennych samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy
Boxer 800 SC prosulfokarb Doglebowe oraz nalistne w fazie 2-4 liści marchwi gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna

Zarówno metrybuzynę jak prosulfokarb można stosować w systemie dawek dzielonych, co przy odpowiednim odstępie czasu daje znacznie lepsze rezultaty od dawki jednorazowej.

Małgorzata Srebro


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.