Hortico wypłaci dywidendę. 0,05 zł na jedną akcję

Hortico wypłaci dywidendę. 0,05 zł na jedną akcję

Zarząd Hortico informuje, że 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017, w której postanawia, że kwota 587.154,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł brutto na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 12 lipca 2018 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 27 lipca 2018 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 11 743 090.

Hortico S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: ?profi? oraz ?hobby?. W ramach pierwszego z nich spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. 31 marca 2015 r. spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

money.pl

Zakres dzialalności:

Bez kategorii, Wiadomości