02.05.2018
F

Fresh vegetables in market crates

IERiGŻ – analiza rynku warzyw

- W marcu 2018 r., w porównaniu z lutym br., w skupie z przeznaczeniem do konsumpcji bezpośredniej wzrosły ceny skupu pietruszki (o 39%), marchwi (o 27%), buraków ćwikłowych (o 6%), kapusty białej i cebuli w spółdzielniach ogrodniczych (po 3%) oraz cebuli na targowiskach (o 1%), a obniżyły się ceny skupu pieczarek (o 4%) – informują w raporcie Tomasz Smoleński i Paweł Kraciński, eksperci IERiGŻ.

W porównaniu z lutym 2018 r. w zakładach przetwórczych wzrosły ceny skupu kapusty białej (o 6%) i cebuli obieranej (o 2%), a obniżyły się ceny marchwi na kostkę i buraków (po 4%). W firmach skupujących warzywa na eksport wzrosły ceny buraków ćwikłowych (o 9%), marchwi (o 7%), selerów (o 5%), cebuli (o 4%) i kapusty pekińskiej (o 2%). Obniżyły się natomiast ceny skupu kapusty białej (o 9%), a stabilne były ceny skupu kapusty czerwonej i ziemniaków.

- W porównaniu z lutym 2018 r. w handlu hurtowym wzrosły ceny marchwi (o 30%), buraków ćwikłowych (o 13%) i cebuli (o 8%), a stabilne były ceny kapusty białej. W marcu 2018 r., w porównaniu z marcem 2017 r., w skupie do konsumpcji bezpośredniej wzrosły ceny skupu pietruszki (o 78%), buraków ćwikłowych (o 46%), marchwi (o 22%), cebuli w spółdzielniach ogrodniczych (o 20%) i cebuli na targowiskach (o 16%), a obniżyły się ceny skupu kapusty białej (o 16%) i pieczarek (o 4%) – informują eksperci.

W zakładach przetwórczych, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., ceny cebuli obieranej, kapusty białej i marchwi na kostkę wzrosły odpowiednio o 58%, 30%, 42% i 4%.

Nie zmieniły się ceny skupu buraków ćwikłowych. Na rynkach hurtowych wyższe były ceny buraków ćwikłowych (o 32%), marchwi (o 23%), cebuli (o 9%), a obniżyła się cena kapusty białej (o 6%). W lutym 2018 r., w porównaniu ze styczniem 2018 r., wzrosły ceny detaliczne marchwi (o 3%) oraz kapusty białej, buraków ćwikłowych i selerów (po 1%).

Obniżyły się ceny pomidorów (o 10%), porów (o 5%), kalafiorów i pieczarek (po 3%) oraz cebuli i papryki (po 1%). W relacji do cen detalicznych z lutego 2017 r. wzrosły ceny marchwi (o 26%), kapusty białej (o 14%), cebuli i buraków ćwikłowych (po 8%), selerów (o 5%), a obniżyły się ceny papryki (o 30%), pomidorów (o 20%), porów (o 19%), kalafiorów (o 16%) i pieczarek (o 1%). W styczniu 2018 r., w porównaniu ze styczniem 2017 r., w średnich i dużych zakładach przetwórczych wzrosła produkcja konserw warzywnych (o 25%) i marynat  (o 19%), a obniżyła się produkcja soku pomidorowego (o 23%) i warzyw mrożonych (o 6%).

Eksport warzyw świeżych w styczniu 2018 r. wyniósł 25,8 tys. t, a jego wartość 26,6 mln EUR. W porównaniu ze styczniem 2017 r. wolumen sprzedanych warzyw świeżych obniżył się o 30%, a jego wartość zmniejszyła się o 19%.

- Do spadku wolumenu eksportu przyczyniło się obniżenie sprzedaży kapusty (o 49%), pomidorów (o 47%), kalafiorów (o 34%), marchwi (o 31%), cebuli (o 21%) i ogórków (o 20%). W tym samym czasie wyeksportowano 57,8 tys. t przetworów warzywnych o wartości 43,9 mln EUR. W porówniu ze styczniem  2017 r. wolumen eksportu przetworów warzywnych obniżył się o 6%, a jego wartość zwiększyła się o 3%. Obniżył się wolumen eksportu suszy (o 10%), mrożonek (o 6%) i marynat (o 4%)- dodają eksperci z IERiGŻ.

W styczniu 2018 r. zaimportowano 63,6 tys. t warzyw świeżych tj. o 14% więcej niż w styczniu ub.r. Wartość importu wyniosła 78,6 mln EUR, tj. o 3% mniej niż w styczniu 2017 r. Wzrost wolumenu importu spowodowany był zwiększeniem przywozu kapusty (o 459%) i marchwi (o 34%). Wolumen importu przetworów warzywnych wyniósł 21,3 tys. t (o 1% więcej niż w styczniu ub.r), a jego wartość 21,0 mln EUR (o 4% mniej niż w styczniu 2017 r.). Obniżył się wolumen importu suszy (o 33%) i mrożonek (o 26%), a wzrósł przywóz marynat (o 61%) i konserw (o 32%). W styczniu 2018 r. ujemne saldo w handlu warzywami i ich przetworami wyniosło 43,2 mln EUR wobec ujemnego (44,3 mln EUR) w styczniu 2017.

Analiza IERiGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.