24.04.2018
pomme de terre

IERiGŻ – raport dot. rynku ziemniaków

- W Europie Zachodniej, w głównych rejonach uprawy, z powodu niskich temperatur i deszczowej pogody, sadzenie ziemniaków w bieżącym roku jest znacznie opóźnione. W pierwszych tygodniach kwietnia jest spodziewany wzrost temperatury do 15-20 stopni Celcjusza. W tych warunkach, gdy gleba jest wychłodzona, rozpoczęcie wegetacji ziemniaków będzie przebiegać bardzo wolno – informuje Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ.

Opóźnione sadzenie ziemniaków i niesprzyjająca aura pogodowa spowodowały, że w ostatnim okresie zaobserwowano wzrost cen ziemniaków, przy czym dotyczy to tylko części asortymentu i odmian. We Francji ceny ziemniaków Bintje do przetwórstwa spożywczego od kilku miesięcy utrzymują się na poziomie zaledwie 20 EUR/t. W ostatnim okresie drożeje jedynie odmiana Fontaine (w ciągu miesiąca z 30 do 50 EUR/t). W analogicznym okresie ubiegłego roku ceny tych ziemniaków wynosiły 225-235 EUR/t.

Jak informują eksperci IERiGŻ  w raporcie ceny ziemniaków jadalnych z przeznaczeniem na eksport w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły tylko nieznacznie (o ok. 5 EUR/t) i na przełomie marca, w zależności od wielkości opakowania, asortymentu i odmiany, wynosiły 55-175 EUR/t i były o 60-75% tańsze niż przed rokiem. Ceny ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji na rynku francuskim najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i opakowania wynosiły od 95 do 180 EUR/t i były co najmniej o 50-60% tańsze niż przed rokiem. Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg podobnie jak przed miesiącem kosztowały od 390 do 430 EUR/t, tj. o ok. 40-45% mniej niż w roku poprzednim. Sytuacja cenowa na rynku ziemniaków w Belgii jest podobna jak we Francji. Ceny ziemniaków Bintje do przetwórstwa spożywczego wynoszą 20 EUR/t, wobec 200 EUR/t w analogicznym okresie 2017 r. i 125 EUR/t dwa lata wcześniej. Natomiast drożeją bulwy odmiany Fontaine (w ciągu miesiąca z 25 do 50 EUR/t), ponieważ wzrósł w ostatnim okresie popyt ze strony producentów frytek. Ocenia się, że w końcu sezonu ziemniaki tej odmiany mogą kosztować ok. 100 EUR /t.

- Ceny ziemniaków w dostawach na podstawie wcześniej zawartych kontraktów obecnie wynoszą 140-145 EUR/t. W Holandii ceny ziemniaków z przeznaczeniem do przetwórstwa na frytki wzrosły do 46-65 EUR/t. Ceny ziemniaków na susze wynosiły zaledwie 15-25 EUR/t, a odpadowe ziemniaki na spasanie kosztują 5-15 EUR/t. Na rynku niemieckim, gdzie jest duża nadwyżka ziemniaków, ceny są stabilne. Ziemniaki do przetwórstwa z przeznaczeniem na frytki w Dolnej Saksonii w obrocie wolnorynkowym kosztowały 30-50 EUR/t, a na chipsy 50-80 EUR/t, wobec 200-230 EUR/t w końcu marca 2017 r. i zaledwie 20-25 EUR/t dwa lata wcześniej – informuje Wiesław Dzwonkowski.

Ceny ziemniaków na susze były w przedziale 35-45 EUR/t, a na pasze 10-20 EUR/t. Część ziemniaków gorszej jakości, w których zawartość skrobi przekracza 10%, mogą być zagospodarowywane przez krochmalnie. Ale w tej sytuacji zakłady oferują jedynie zwrot kosztów transportu za dostarczone ziemniaki. Dla producentów mających nadwyżki i tak jest to korzystniejsze rozwiązanie niż ich utylizacja. Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są bardzo niskie, ale w ostatnich tygodniach marca widać było pewne ożywienie w popycie ze strony sieci handlowych, które gromadziły zapasy na okres przedświą- teczny. Za dobrej jakości ziemniaki, pakowane w worki 5 kg i 2 kg markety oferowały ceny na poziomie 0,65 zł/kg i wyżej. Taka skala zwiększenia popytu nie mogła wpłynąć na sytuację ogólną w dużym hurcie. Tu ceny pozostawały stabilne, a popyt niski, w dodatku wciąż pozostawał on pod presją relatywnie tanich ziemniaków importowanych.

Ceny polskich ziemniaków w dużym hurcie utrzymują się na poziomie 3,0-5,0 zł za worek 15 kg, zależnie od odmiany, rejonu kraju i jakości. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków na przełomie marca i kwietnia wynosił 0,58 zł/kg i był zbliżony do analogicznego okresu poprzedniego roku.

- Krajowe ziemniaki w Broniszach były nieznacznie tańsze niż przed miesiącem i kosztowały 0,40-0,55 zł/kg, natomiast na pozostałych rynkach nastąpił nieznaczny ich wzrost do poziomu: w Poznaniu 0,47 0,80 zł/kg, w Lublinie 0,67 zł/kg, we Wrocławiu 0,50-0,60 zł/kg i w Łodzi 0,40-0,73 zł/kg. Mroźny marzec spowodował opóźnienia w kalendarzu prac polowych związanych z nowym sezonem uprawy ziemniaków. Rolnicy nie mogli wysadzić do ziemi podkiełkowanych sadzeniaków na najwcześniejszy zbiór, a to oznacza, że start nowego sezonu handlowego też będzie znacząco opóźniony i pierwsze dostawy ?młodych? krajowych ziemniaków będą przypuszczalnie dopiero w pierwszych dniach czerwca. W tej sytuacji stary sezon będzie trwać dłużej i przez dłuższy czas utrzyma się popyt na ?stare? ziemniaki. Może to wpłynąć na wzrost ich cen w ostatnich miesiącach sezonu, ale to jest uzależnione od ilości ziemniaków, jakie pozostają w magazynach oraz wielkości importu – informuje Wiesław Dzwonkowski.

IERiGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.