09.11.2017
ziemniaki

IERiGŻ: Zbiory ziemniaków w Polsce szacuje się na ok. 9 mln ton

- W bieżącym roku zbiory ziemniaków w Europie Zachodniej są znacząco wyższe niż w 2016 r. NEPG (Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków Północno-Zachodniej Europy), w najnowszym komunikacie z drugiej połowy września, oszacowało zbiory ziemniaków jadalnych w pięciu państwach członkowskich, tzw. UE-5 (Niemcy, Holandia, Belgia, Francja i Wielka Brytania) na 27,9 mln ton, wobec 24,6 mln ton w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 13,5%. – informuje Wiesław Dzwonkowski, ekspert IERiGŻ.

Wzrost produkcji wynika ze zwiększenia areału uprawy z 553 do 579 tys. ha (o 4,6%) i wyższych plonów, których średni poziom jest szacowany na 482 dt/ ha, wobec 444 dt/ha w roku ubiegłym. W odniesieniu do średniej pięcioletniej w 2017 r. areał uprawy jest większy o 8,3%, plony wyższe 3,0%, a zbiory większe o 11,5%.

W końcu września niemieckie Ministerstwo Rolnictwa podało najnowsze szacunki, z których wynika, że produkcja ziemniaków ogółem w Niemczech w 2017 r. wzrosła o prawie 5% do 11,3 mln ton, wobec 10,8 mln ton w roku poprzednim i 10,4 mln ton w 2015 r. Jest to konsekwencją wzrostu średnich plonów do 454 dt/ha, gdyż areał uprawy jest podobny jak w roku ubiegłym i wynosi 248,4 tys. ha. Konsekwencją wzrostu zbiorów jest znaczący spadek cen, których poziom od początku bieżącego sezonu w Europie Zachodniej jest bardzo niski. W Niemczech ceny ziemniaków jadalnych na przełomie września i paź- dziernika wynosiły 108-116 EUR/tonę i były o 20-30% niższe niż w analogicznych okresach dwóch poprzednich sezonów, ale nadal o ok. 80% wyższe niż 2014 r. Spadek cen ziemniaków do przetwórstwa spożywczego na rynku niemieckim jest jeszcze głębszy niż w przypadku ziemniaków jadalnych.

- Ceny ziemniaków z przeznaczeniem na frytki i chipsy w końcu września, w zależności od kierunku użytkowania, wielkości bulw i regionu wahały się od 40 do 60 EUR/tonę, wobec 140-170 EUR/tonę w analogicznych okresach dwóch poprzednich sezonów. Powyższe notowania dotyczą transakcji na wolnym rynku, gdyż dostawy w ramach zawartych kontraktów są realizowane według wcześniej ustalonych cen – informuje Wiesław Dzwonkowski.

We Francji w ostatnich tygodniach miał miejsce nieznaczny wzrost cen ziemniaków jadalnych, ale ich poziom (150-200 EUR/tonę) jest nadal o 30-40% niższy niż przed rokiem. Ceny ziemniaków typu premium odmian Agata, Charlotte, Red-skined i Various na początku października wynosiły 330-470 EUR/tonę, wobec 620-790 EUR/tonę w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Tak znaczący spadek cen ziemniaków na poziomie producenta spowodował również obniżenie ich cen detalicznych, ale w znacznie mniejszym stopniu. W okresie ostatnich czterech tygodni średni poziom cen detalicznych ziemniaków na rynku francuskim wyniósł 0,98 EUR/kg i był o 17,6% niższy niż przed rokiem. Mimo tego spadku sprzedaż detaliczna ziemniaków obniżyła się o 2,2%. Ceny ziemniaków w sprzedaży detalicznej są silnie zróżnicowane w zależności od wielkości opakowania.

Jak informuje Wiesław Dzwonkowski najdroższe są ziemniaki konfekcjonowane w małych opakowaniach do 2,5 kg i mniejszych. We wrześniu ceny tych ziemniaków wynosiły odpowiednio 1,06 EUR/kg (opakowanie 2,5 kg) i 1,54 EUR/kg (w paczkach poniżej 2,5 kg). Znacznie tańsze były ziemniaki oferowane w opakowaniach 5 kilogramowych (0,64 EUR/kg) i większych (0,34 EUR/kg).

- Udział ziemniaków w opakowaniach najmniejszych (2,5 kg i mniej) stanowił w tym okresie 51% ich sprzedaży detalicznej ogółem. Warunki pogodowe występujące na przeważającym obszarze kraju od rozpoczęcia okresu wegetacji do połowy września na ogół sprzyjały plonowaniu ziemniaków. Stan plantacji był jednak zróżnicowany. Wrześniowe opady deszczu doprowadziły do nadmiernego uwilgotnienia gleby, a nawracające opady deszczu utrudniały i utrudniają zbiór ziemniaków, co powoduje gnicie bulw oraz pogorszenie ich jakości. Według wstępnych szacunków GUS areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2017 r. jest nieco większy od ubiegłorocznego i wynosi ok. 315 tys. ha. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 285 dt/ha i będą zbliżone do ubiegłorocznych – zapewnia Wiesław Dzwonkowski.

Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 9,0 mln ton tj. o ok. 2% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Na rynku ziemniaków obserwuje się tendencje spadkowe cen. Wpływa na to zła pogoda, która mocno utrudniła wykopki i spowodowała mniejszą dostępność ziemniaków dobrej jakości. Niewielką zwyżkę cen obserwowano we wrześniu, a wyższe ceny oferowały głównie sieci handlowe, które za ładne ziemniaki płaciły 0,50-0,60 zł/ kg.

- Jednak koniec miesiąca przyniósł korektę i powrót do ceny sprzed zwyżki. Obecnie w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki płaci się 0,30-0,46 zł/kg. Duża podaż, przy ograniczonym popycie będzie wpływać na dalsze obniżki cen w kraju. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w pierwszym tygodniu października wyniósł 0,48 zł/kg i był porównywalny z analogicznym okresem 2016 r., natomiast dwa lata wcześniej wynosił 0,74 zł/kg. Krajowe ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 0,35-0,50 zł/ kg, w Kaliszu 0,27-0,33 zł/kg, w Poznaniu 0,47-0,67 zł/ kg, w Lublinie 0,60 zł/kg, we Wrocławiu 0,40-0,50 zł/kg i w Łodzi 0,40-0,67 zł/kg – informuje w raporcie IERiGŻ Wiesław Dzwonkowski.

IERiGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.