09.01.2012
elizowka

Inwestycje na miarę przyszłości na Rynku Elizówka

Rynek Elizówka to rynek hurtowy owoców, warzyw, artykułów spożywczych, kwiatów i wielu innych produktów. Obsługuje ponad 15 tyś klientów i jest podstawowym rynkiem zbytu dla wielu tysięcy producentów rolnych i ogrodniczych oraz ponad 160 hurtowni różnych branż. Jest nowoczesnym rynkiem hurtowym, a jego infrastruktura stwarza sprzedającym i kupującym optymalne warunki pracy.

Dostrzegając zmiany zachodzące na rynku stale podejmuje odważne wyzwania inwestycyjne, pozwalające na uzyskanie silnej i stabilnej pozycji. Dla przypomnienia powiem, że łączny koszt budowy Rynku Elizówka, wg cen w 2000 roku wyniósł ok. 80 mln zł. Ten ogromny ciężar finansowania budowy infrastruktury wymusił na Spółce zaciągnięcie kredytu. Pod koniec 1998 roku Bank Światowy, przy uzyskaniu 100% gwarancji Skarbu Państwa, udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 20 mln DEM, czyli 10,2 mln euro z okresem spłaty kredytu w latach od 2004 do 2013 roku. Nałożenie na Spółkę tak ogromnych zobowiązań, motywowało Zarząd Spółki do szukania coraz to nowych rozwiązań i dywersyfikacji oferty. Dzięki skutecznie podejmowanym działaniom: rozszerzenia oferty produktów oferowanych na Lubelskim Rynku Hurtowym o kolejne branże: nabiałową, mięsną, rybną a także włączenia w obszar funkcjonowania Rynku, podmiotów świadczących usługi na rzecz producentów rolnych (obecność Regionalnego i Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli) pozwoliło na stworzenie w pełni komplementarnej oferty. Obecność tak wielu silnych podmiotów na Rynku Elizówka, daje Spółce możliwość pozyskiwania regularnych przychodów, które między innymi przyczyniły się do płynnej spłaty kredytu w Banku Światowym. I pomimo faktu, że Spółka spłacała kolejne raty, których roczna wysokość wynosiła ponad 1 milion euro tj. ok. 4,5 mln złotych, Zarząd Spółki mógł bezpiecznie podjąć wyzwanie wcześniejszej spłaty zobowiązań zaplanowanych na lata 2012 i 2013. We wrześniu 2011 roku, z dwuletnim wyprzedzeniem, Zarząd dokonał spłaty ostatniej raty kredytu w Banku Światowym. Łączna wartość spłaconego kredytu wraz z odsetkami wyniosła 52,5 mln złotych, co stanowi 13 mln euro.

Wypracowywane stale przez Spółkę zyski umożliwiły nie tylko spłatę kredytu ale również pozwoliły na urzeczywistnienie zaplanowanych wcześniej inwestycji. Mowa tu o rozbudowie hali kwiatowej “B” o kolejne 2600 m2, która została oddana do użytku w dniu 1 stycznia 2010 roku. Koszt zakończonej inwestycji w całości sfinansowanej ze środków własnych Spółki wyniósł 5,3 mln złotych.

Dziś Lubelski Rynek Hurtowy S.A. to miejsce realizacji kolejnych inwestycji budowlanych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm stale współpracujących z Rynkiem a także nowych podmiotów - Spółka przygotowuje kolejne miejsca do handlu i magazynowania.  Z dniem 31 grudnia 2011 roku oddano do użytku halę mega hurtu “H” o powierzchni 3600 m2 . I tym razem również całość inwestycji została sfinansowana ze środków własnych, a koszt budowy wyniósł 9,5 mln złotych. W dniu 21 września ubiegłego roku Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, podjął decyzję o kolejnej rozbudowie Rynku.

W 2012 roku rozpoczną się prace projektowe zmierzające do realizacji budowy hali mega hurtu “K” o planowanej powierzchni 4 tyś m2, która zostanie oddana do użytku w 2013 roku.

Spoglądając na przekrój funkcjonowania Spółki przez ostatnie 11 lat możemy z dumą stwierdzić, że jest to jedna z najsilniejszych firm Lubelszczyzny, z polskim kapitałem i silną pozycją konkurencyjną.

Źródło: Lubelski Rynek Hurtowy SA w Elizówce

Zapraszamy do śledzenia aktualnych cen na lubelskim rynku hurtowym oraz innych  – więcej w zakładce ceny skupu – notowania


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.