28.08.2019
0X7A1910

Kapusta Report w gospodarstwie Anny i Stanisława Lesień

Podczas Kaliskiego Dnia Kapusty firma Bejo szczególny nacisk położyła na niedawno wprowadzoną do oferty odmianę Report. Odmiana o 115-dniowym okresie wegetacji przeznaczona jest do przemysłu.

Miniony sezon pokazał, że wyróżnia się wysokim potencjałem plonotwórczym. Potwierdzeniem tego było w roku biegłym zwycięstwo w konkursie na główkę o największej masie zorganizowanym w Charsznicy. Główki mieszańca Report miały tam wagę ok. 12 kg. Także w bieżącym sezonie główki Report, m.in. na plantacji Anny i Stanisława Lesień prezentowały się okazale, wiele z nich 27 sierpnia, podczas spotkania w Czajkowie, miało obwód ponad 100 cm – plantacja nawadniana 5-krotnie.


Od prawej: Stanisław Lesień, Grzegorz pastuszka oraz Piotr Lesień prezentują główki odmiany Report

Czym istotnym wyróżnia się ponadto Report? Warto pamiętać, że w ofercie firmy Bejo jest to odmiana odporna na sprawcę kiły kapusty (wysoka odporność na kiłę kapusty ras: Pb 0,1,3) – choroba ta jest coraz dotkliwsza w wielu rejonach Polski. Paweł Glanowski z firmy Bejo podkreślał, że Report jest doskonałym surowcem do kiszenia, predysponuje go do tego wysoka zawartość witaminy C. Przedstawiciel holenderskiego przedsiębiorstwa hodowlano-nasiennego zwracał uwagę na wysoką zdrowotność roślin. Rekomendowana obsada roślin tej odmiany na 1 ha, to 25-30 tys. sztuk.

Marcin Bartczak


Aleksandra Pytkowska z odmianą Report


Paweł Glanowski scharakteryzował podczas Kaliskiego Dnia Kapusty odmianę Report


Obwód główki odmiany report wyciętej z plantacji Stanisława Lesienia


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.