05.06.2017
autoxautomAUTOcFEFEFEw

Komunikat warzywniczy ,  5 czerwiec  2017 roku

Cebula

Stemphylium wciąż aktywne.                   .

Dotychczasowy obserwowaliśmy porażenie przez  Stemphylium głównie cebuli zimowej oraz z dymki.                                .
Z początkiem czerwca również na cebulach z siewu zaczęto obserwować niepokojące objawy, żółknięcia, bladnięcia szczypioru, przechodzące stopniowo w zasychanie wewnętrznej części liścia. W większości przypadków mogą to być już pierwsze objawy porażenia właśnie przez Stemphylium.  W tym roku cebule z siewu nie są w najlepszej kondycji,  charakterystyczne jest bardzo duże zróżnicowanie we wzroście. Większość cebul jest teraz 2-3 liści właściwych,  trafiają się plantacje w fazie 4 liście.

Proszę również o zwrócenie uwagi na dawki oraz różnego rodzaju mieszaniny herbicydów kontaktowych. Każde uszkodzenie przez herbicydy sprzyjają infekcjom  Stemphylium

Dlatego też w najbliższych dniach zalecam zabieg przeciwko tej nowej i niestety coraz częściej występującej chorobie, która to pojawia się już i w tym sezonie (tak wcześnie).
To bardzo dobry moment na zastosowanie nowości w ochronie cebuli - Luna Experience 400 SC, w dawce 0,5 l/ha.                      .

Pamiętajmy również iż cebula ozima jest pierwotnym źródłem zakażenia mączniakiem rzekomym.  Dlatego też zalecam szczegółowe lustracje plantacji, zwłaszcza  w zagłębieniach terenu, oraz miejscach osłoniętych – pod kątem obecności mączniaka rzekomego.  Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu:
-  Infinito 675,5 SC  w dawce 1,6 l/ha oraz
– Fandango 200 EC w dawce 1-12,5 l/ha (od fazy tworzenia się zgrubienia cebulowego).  Dodatkową zaletą Fandango, jest  to że ogranicza również Stemphylium a także działa stymulująco na wzrost rośliny. Do ochrony przeciwko mączniakowi można zastosować jeden z zarejestrowanych fungicydów – mieszania substancji systemicznej (metalaksyl M, dimetomorf, cymoksanil)  z mankozebem.                         .

Przy wykonywaniu  zabiegów ŚOR  pamiętajmy o dostosowaniu ilości cieczy roboczej na ha do wielkości roślin i doborze odpowiednich końcówek rozpylaczy do wykonywanych zabiegów.

Fot. 1. 31.05,- Cebula ozima - okolice Wrocławia, widoczne mocne porażenie Stemphylium i Alternarią