02.09.2016
marchew

Komunikat warzywniczy BCS

W ostatnich dniach docierają do nas sygnały z całej Polski o pojawianiu się chorób   i szkodników w uprawie marchwi. Zarówno alternarozy naci jak i mączniaka prawdziwego. Ciepła i sucha pogoda uaktywniła bawełnice topolowo – marchwiową, która w ostatnich dniach zaczęła intensywnie zasiedlać plantacje marchwi. Plantacje warzyw kapustnych w szczególności sierpniowe nasadzenia narażone są na szkodniki ? śmietkę kapuścianą, mączlika warzywnego oraz w mniejszym stopniu na gąsienie motyli tj. bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica oraz dobrze wszystkim znany tantniś krzyżowiaczek. Występowanie poszczególnych gatunków oraz ich liczebność różni się w zależności od rejonu jednak należy monitorować plantacje aby w porę rozpocząć ochronę. Nie zapominajmy o mszycach, które mogą również pojawić się w kapustnych a biorąc pod uwagę sprzyjającą dla rozwoju tych szkodników pogodę nalot może rozpocząć się lada dzień lub już się rozpoczął.

Marchew:

  • Bawełnicy topolowo-marchwiana

Jest gatunkiem dwudomowym. Od czerwca uskrzydlone osobniki zaczynają przelatywać na plantacje marchwi. Zasiedlanie korzeni marchwi rozpoczyna się od początku sierpnia i trwa do pierwszych przymrozków. Rozwija się około 6- 9 pokoleń. Na korzeniach żerują pod białą, watowatą woskowiną (Fot.1). Skutkiem żerowania mszyc, przy braku widocznych symptomów uszkodzenia roślin jest zahamowanie wzrostu korzeń. W okresie jesiennym osobniki wracają na topole. Jest to gatunek mszycy, który na cięższych glebach może powodować większe straty w plonie (około 50 % masy) niż połyśnica marchwianka.

Progiem zagrożenia jest obecność średnio 25 bawełnic na jednym korzeniu.

Kontrolę obecności tego szkodnika na korzeniach marchwi prowadzi się przy pomocy “odkrywek”. Należy w 3-4 miejscach na odcinku 0,5 m rzędu wykopać marchew i dokładnie obejrzeć korzenie. Jedna kolonia tej mszycy- obecność “białej waty” – jest sygnałem do wykonania zabiegu opryskiwania. Zabieg należy powtórzyć po 10 dniach.

  • Do zwalczania Bawełnicy topolowo – marchwiowej polecamy preparat  Proteus 110 OD w dawce 0,75 L/ha. Okres karencji  marchwi to tylko 7 dni

fot.1

  • Alternarioza naci marchwi

Typowe objawy choroby  to drobne, czarnobrązowe plamki na liściach i ogonkach liściowych (Fot. 2).  Jest to choroba atakująca na początku dolne liście, rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność.

fot.2

  • Mączniak prawdziwy

Typowe objawy to szarobiały nalot na liściach i ogonkach liściowych ( Fot 3 i 4 ). Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura w ciągu dnia oraz umiarkowana wilgotność.

fot 3

fot 4

Do zwalczania alternariozy naci i mączniaka prawdziwego polecamy preparaty:

  • Luna Experience 400 SC to środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Zalecana dawka 0,75 l/ha.
  • Nativo 75 WG. Fungicyd zarejestrowany jest do zapobiegawczego i interwencyjnego stosowania (wykazuje mezostemiczne i systemiczne działanie). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha. Nativo 75 WG w tej dawce chroni także marchew przed zgnilizną twardzikową.
  • Zato 50 WG środek ten należy stosować zapobiegawczo z chwilą pojawienia się pierwszych objawów. Zalecana dawka to 0,25 kg/ha

Warzywa kapustne

  • Mszyca kapuściana (Fot 5)