17.06.2019
aa

Komunikat warzywniczy firmy Bayer z 14 czerwca 2019 roku

Ostatni tydzień w całej Polsce przyniósł bardzo wysokie temperatury, upalna pogoda nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi rośli i wiąże się z pojawem szkodników  i chorób. W tym tygodniu w całej Polsce rozpoczął się intensywny nalot wciornactka tytoniowca oraz wzrosło zagrożenie ze strony Stemphylium vesicarium. Prognozowane są burze i spadek temperatury, w związku z zmianą pogody w kolejnych dniach może wzrosnąć zagrożenie mączniakiem rzekomym.


Warzywa cebulowe

  • Stemphylium vesicarium

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura. Objawy to początkowo jasnobrązowe eliptyczne na wewnętrznej stronie najstarszych liści. W miarę rozwoju choroby liść zasycha.

Fot.1 Objawy Stemphylium na cebuli

OCHRONA

Luna Experience 400 SC w dawce 0,5 l/ha, zabieg należy wykonać natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów. Oprysk tym preparatem  zapewnia ochronę przed Stemphylium, Zgnilizną szyjki cebuli, alternariozą, rdzą oraz białą plamistością. Preparat powinno stosować się na plantacjach warzyw cebulowych od fazy BBCH 41 czyli od momentu gdy zaczyna formować się zgrubienie cebulowe. Maksymalna ilość zapobiegawczo lub zabiegów w sezonie 2.

Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym,  zgnilizną szyjki cebuli oraz ogranicza rozwój Stemphylium . Preparat należy stosować na plantacjach warzyw cebulowych od fazy BBCH 41 – początek formowania zgrubienia cebulowego. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów  z tych samych grup chemicznych.

  • Mączniak rzekomy

Po zapowiadanej zmianie pogody, spadku temperatur i wzroście wilgotności  spodziewać się możemy silnej presji ze strony mączniaka rzekomego. Zalecamy dokładne lustrowanie plantacji. Profilaktycznie lub w przypadku zauważenia pierwszych objawów choroby – grafitowo – szary nalot grzybni na blaszce liściowej,  należy wykonać  zabiegu ochrony.

  • Infinito 687,5 SC w dawce 1,6 l/ha, w sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi tym   środkiem.
  • W późniejszym okresie – od momentu formowania się zgrubienia cebulowego zaleca się zastosowanie środka Fandango 200 EC w dawce 1,0 -1,25 l/ha, który zapewnia ochronę przed mączniakiem rzekomym,  zgnilizną szyjki cebuli oraz ogranicza rozwój Stemphylium. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie 4, zalecana ilość wody 200- 400 l/ha

Zabiegi ochrony należy wykonać w odstępie co 7 – 10 dni. Długość odstępów i dawkowanie zależą od nasilenia choroby i warunków pogodowych. W trakcie sezonu preparaty należy stosować przemiennie aby uniknąć stosowania fungicydów  z tych samych grup chemicznych.

Fot.2 Charakterystyczny szary nalot ? objawy zarodnikowania mączniaka rzekomego cebuli

Monitorowanie szkodników

  • Wciornastek tytoniowiec

Szkody wyrządzają osobniki dorosłe (czarne lub brunatne) i larwy (jasnożółte). Objawem żerowania są drobne, podłużne białosrebrzyste plamy. Szczypior w miejscu żerowania wciornastków załamuje się i zasycha wcześniej niż zdrowe rośliny.

Zabiegi opryskiwania należy wykonać 2 lub 3 razy, co 7 dni. Polecamy preparat

  • Decis Mega 50 EW w dawce 0,15l/ha przemiennie z innymi preparatami zarejestrowanymi w uprawach cebulowych do zwalczania wciornastka tytoniowca.

Fot.3 Objawy uszkodzeń przez wciornastka tytoniowca  na liściu cebuli

Katarzyna Gładka-Kubiak

Opiekun Warzywniczego Centrum Doradztwa Technicznego w BedlniePoleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.