15.05.2017
Śmietka kapuściana - rozpoznawanie i zwalczanie szkodnika

Komunikat warzywniczy  z dnia 15 maja 2017 roku

Rozszerzenie rejestracji  fungicydów:

W bieżącym sezonie na podstawie decyzji MRiRW z dnia 21.lutego 2017, oraz 12 kwietnia 2017 firma Bayer uzyskała  małoobszarowe  rozszerzanie rejestracji  fungicydów Luna Experience 400 SC (m.in. Pietruszka, pasternak, cebula, czosnek, warzywa kapustne)    oraz Luna Sensation 500 SC (m.in. sałata, fasola szparagowa, grochy). Podstawowe  informacje nt. stosowania : zalecane dawki, gatunki w dalszej części Komunikatu.

Więcej informacji na temat rozszerzenia etykiety można znaleźć na stronie: www.agro.bayer.com.pl

Koniec zeszłego tygodnia przyniósł nam znaczną poprawę warunków pogodowych, ustały opady deszczu, temperatura oscyluje na poziomie 15-220C.  Sprzyja to poprawie kondycji uprawianych warzyw, ale również stwarza dobre warunki do wzrostu chwastów, pojawu szkodników i chorób.

Cebula  ozima

Dotychczasowy przebieg pogody w kwietniu i maju a  zwłaszcza występujące przymrozki, które w znaczy sposób (stres termiczny, uszkodzenia mechaniczne tkanek przez niskie temp.) przyczyniły  się do wystąpienia pierwszych objawów Stemphylium.  Dlatego też w najbliższych dniach zalecam zabieg przeciwko tej nowej i niestety coraz częściej występującej chorobie, która to pojawia się już i w tym sezonie.  Panujące obecne warunki pogodowe (temp. Pow. 150C) – to bardzo dobry moment na zastosowanie nowości w ochronie cebuli – Luna Experience 400 SC, zgodnie z etykietą od fazy BBCH 41-   w dawce 0,5 l/ha.                      .

Pamiętajmy również iż cebula ozima jest pierwotnym źródłem zakażenia mączniakiem rzekomym.  Dlatego też zalecam szczegółowe lustracje plantacji, zwłaszcza  w zagłębieniach terenu, oraz miejscach osłoniętych – pod kątem obecności mączniaka rzekomego.  Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatu:
-  Infinito 675,5 SC  w dawce 1,6 l/ha oraz
– Fandango 200 EC w dawce 1-12,5 l/ha (od fazy tworzenia się zgrubienia cebulowego).  Dodatkową zaletą Fandango, jest  to że ogranicza również Stemphylium a także działa stymulująco na wzrost rośliny. Do ochrony przeciwko mączniakowi można zastosować jeden z zarejestrowanych fungicydów – mieszania substancji systemicznej z mankozebem.

Fot. 1. m.in od tego  zaczyna się Stemphylium

Fot. 2. m.in od tego  zaczyna się Stemphylium

Cebula  z siewu

Wkraczamy w intensywny okres ochrony herbicydowej. W zależności od terminu siewu, lokalizacji cebula znajduję się w fazie od  kolanka (faza spinacza) poprzez flagę do wrastającego  1 liścia właściwego, obserwuję się również duże zróżnicowanie w ramach jednego terminu siewu.  Dlatego też pamiętajmy o  właściwym doborze herbicydów do występujących gatunków chwastów na polu, oraz dawek.
Z rozwagą podchodźmy do tzw. “zaleceń holenderskich” , unikajmy stosowania preparatów  z niewiadomych źródeł, a także  o innych składach formulacyjnych.

Chłodna i deszczowa pogoda w kwietniu mogła przesunąć okres wylotu much śmietki cebulanki, dlatego zalecam lustrację, i od fazy 1 liścia wykonanie zabiegów jednym z zarejestrowanych insektycydów np. Decis Mega 50 EW w dawce 0,15 l/ha.

Fot. 3,4. Siewki cebuli w fazie między  kolankiem a “flagą”