22.05.2017
polysnica-marchwianka

Połyśnica marchwianka

Komunikat warzywniczy  z dnia 19 maja 2017 roku

W bieżącym tygodniu obserwujemy dalszą  poprawę warunków temperaturowych. Sprzyja to poprawie kondycji roślin uprawnych,  i jednocześnie  bardzo uaktywnia szkodniki.

Marchew

Połyśnica marchwianka (Psilla rosae)

W okolicach Błonia (mazowieckie) odłowiono na żółte tablice,  już pierwsze muchówki połyśnicy marchwianki.
Pierwsza dekada maja do poł. czerwca  to czas  pierwszego wylotu tej muchówki.W zależności od rejonu kraju i terminu siewu marchew znajduję się w fazie od wschodów, poprzez liścienie do 2 liści właściwych.

Szkodliwość połyśnicy marchwianki 1 pokolenia , polega na uszkadzaniu wschodzących roślin, a także tych znajdujących się w fazie 1-2 liści właściwych (a takie fazy obecnie mamy).

Dlatego też zachęcam i namawiam do stosowania żółtych tablic lepowych , w celu monitoringu wylotów połyśnicy marchwianki. Zabieg chemiczny wykonujemy po odłowieniu 1 muchówki średnio na 1 tablicy przez kolejne 3 dni  (fot.2). Zabieg powtarzamy po 7 dniach

Do ochrony plantacji marchwi przed połyśnicą marchwianką zalecamy zgodnie z nową rejestracją z dnia 21 lipca 2016 insektycyd Decis mega 050 EW w dawce 0,15 l/ha działający na szkodniki kontaktowo i żołądkowo lub preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha działający na szkodniki kontaktowo w trakcie oprysku i systemicznie w roślinie.

Fot. 1. Ustawienie żółtej tablicy pod kątem, to sposób na “bardziej efektywne” odłowy

Fot. 2. Odłowiona muchówka połyśnicy marcwianki.

Warzywa kapustne

Śmietka kapuściana

Poprawa warunków pogodowych sprzyja wylotom muchówki śmietki kapuścianej.

Z lustracji wykonanych na plantacjach brokuła na Kujawach  wynika, że wyloty śmietki kapuścianej mamy już w pełni.

W celu monitorowania wylotów śmietki kapuścianej  stosujmy pułapki zapachowe.

Ustawianie pułapek:

  • na plantacjach wczesnych warzyw kapustnych pułapki powinny być już ustawione . Nalot śmietki kontrolowany jest przez około 4 tygodnie,
  • na plantacji, niezależnie od jej powierzchni ustawia się 2 pułapki,
  • w ustalonych terminach, np. dwa razy w tygodniu, notuje się ilość odłowionych much w naczyniu (Fot. 4)
  • Progiem zagrożenia jest odłowienie minimum 2 samic śmietki kapuścianej dziennie w okresie 2 kolejnych dni (średnia z dwóch pułapek).
  • Termin wykonania zabiegu – jeśli temperatura powietrza wynosi powyżej 200C to zabieg wykonuje się po 3 dniach a przy temperaturach niższych po 5 dniach. Jeżeli po zabiegu w dalszym ciągu odławiają się samice, to zabieg należy 2-3 krotne powtórzyć.
  • Zamiast monitorowania nalotu przy pomocy pułapek zapachowych można prowadzić obserwacje nad składaniem jaj. Jaja są białe, podłużne, długości do 1,2 mm. Znalezienie w pobliżu szyjki korzeniowej 10 jaj na 10-ciu kolejnych roślinach jest sygnałem  do wykonania zabiegu opryskiwania.