Konferencja naukowa pt. Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania

Zakres dzialalności:

Spotkania branżowe